Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 4746

Tip gradiva
knjige (4746)odstrani
Vsebina
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (2)
1A internet (9)
A. L. P. Peca (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (3)
Agencija RS za okolje (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (21)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (8)
Art Party (1)
ARTTS Design (1)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
Atelje Doria (7)
author (1)
author R. DiRicchardi (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (28)
Beletrina (7)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (2)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (3)
Caritas Slovenia (1)
Castle (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (6)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (6)
Center RS za poklicno izobraževanje (30)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (11)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (2)
Commune (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (1)
Covirias (5)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čista pozitiva (1)
D. Leskovšek (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (2)
Demat (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Development and Education Centre (8)
DigitPen (9)
DMFA - založništvo (2)
Doba Business School (1)
Doba Epis (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Domus (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (11)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Knof (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo Svet za vse (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (3)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Državni izpitni center (21)
Državni svet Republike Slovenije (8)
Državni zbor (1)
DZS (380)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Ebook (9)
Ecologists Without Borders Association (1)
Eduvision (5)
EDUvision (3)
EFT center (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Engrotuš (1)
Envit (1)
Erko (3)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (2)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (7)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (19)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (18)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za strojništvo (12)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (41)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (6)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Gemeide (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (40)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Slovenije (6)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
Goga (4)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (8)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (4)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Herpetološko društvo (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Horvat založništvo (7)
Huannes (2)
Hud (1)
i2 (1)
Ibis (12)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Idrija Tourism Board (2)
IEDC-Bled School of Management (1)
IFIMES (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
II. OŠ (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut Jožef Stefan (32)
Institut 'Jožef Stefan' (11)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (3)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (2)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (4)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Intelyway webmedia (7)
Interesansa-zavod (3)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (2)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (3)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISA institut (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche (3)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
IUS Software, GV založba (3)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (4)
Jutri 2052 (1)
Karis (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (29)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
KGD Reciklaža (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (28)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (11)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Kozjanski park (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo Ivan Cankar (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (2)
Kvarkadabra (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Lek (2)
Libris (1)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana Castle (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljanska borza (2)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (7)
Luka (1)
M. Jeršič (1)
M. Pungartnik (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (1)
Margarana (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (10)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (9)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (3)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (42)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (15)
Ministrstvo za kulturo (4)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (149)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (5)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (8)
Mladinska knjiga (13)
Mladinski center (1)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (8)
Modrijan (38)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit (3)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (3)
Municipality (2)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
MycoMedica (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nejamedia (2)
Neo koncept (1)
Nigrad (1)
Nova obzorja (7)
Nova plus (1)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Občina (12)
Občina Logatec (1)
Obščina (1)
Obzorja (12)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Onkološki inštitut (2)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (9)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (4)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
Palmer Higgs (1)
Partner Consulting (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Peace Institute (1)
PeBook (90)
Pedagoška fakulteta (52)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoški inštitut (24)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Peresa (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (5)
Pia (2)
PikicaPikaPok (2)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (3)
Pokrajinski muzej (4)
Polavon (1)
Polymer Technology College (1)
Pomurje Museum (1)
Pomurski muzej (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (5)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (12)
Primary School (1)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Prohealth (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Prva osnovna šola (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Publications Office of the European Union (1)
Quark (1)
Rainbow Theater (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (3)
RKS Območno združenje (4)
Rokodelski center (1)
Rokus Klett (128)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
SAF Comics (15)
SAF, Erko (8)
Salesalute Slovenija (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (49)
samozal. A. Petkovska (1)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. F. Stele (3)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. N. Novak (1)
samozal. R. Brcar (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Kidrič (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (38)
Sanje (2)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Seguro (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self published by U. Hrovat (1)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (2)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublisher U. Hrovat (1)
self-publishing (3)
SEM Institute for Climate Change (6)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Servizio foreste sloveno (2)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Slavistično društvo (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenia Forest Service (3)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (13)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (5)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (7)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SMAK printtisk (2)
SNG (2)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Soliris (1)
Sožitje Association (7)
Speleological Association of Slovenia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (14)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (5)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Springer (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (6)
Statistical Society of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (3)
Strajnar Publishing (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Succeed Project Team (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (5)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (2)
ŠENT (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šola za ravnatelje (26)
Šolski center (4)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študijski krožek 'Pragozdovi' (1)
T. Soršak (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (4)
Teološka knjižnica (1)
The Center of Excellence in Finance (8)
The Faculty of Logistics (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
ToKnowPress (5)
TopFit Planet (1)
Transcendentalni svet (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (3)
TŠC (1)
T-TECTO (1)
UL MF (1)
Umanotera (4)
Unesco klub (1)
Unicommerce (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli studi di Torino (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Ljubljana (1)
University of Maribor Press (20)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Press (1)
University of Primorska (2)
University of Primorska Press (15)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza (8)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (11)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (15)
Univerzitetni klinični center (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ustanova Hiša eksperimentov (1)
v samozal. (2)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Viatoris (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (2)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visokošolsko središče (1)
VIST - Visoka šola za storitve (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (6)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (20)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vrtec Galjevica (3)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (14)
Založba /*cf. (2)
Založba FDV (1)
Založba FE (5)
Založba FE in FRI (12)
Založba FRI (1)
Založba Genija (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (3)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (30)
Založba ZRC (110)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (56)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (320)
Zavod Movit (4)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (71)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Risa (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (252)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod Tipka (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (7)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (3)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (4)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (8)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (8)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zen+ (1)
Zgodba.net (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC Publishing (4)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (3)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (7)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza SUP (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (4746)