Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen zgolj na namenskih računalnikih.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete z naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del poezije in proze za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali v obliki e-knjig v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 13445

Vsebina
Založnik
(3)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (3)
1A internet (53)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Japelj (1)
A. Koroša (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kuhelj (1)
A. L. P. Peca (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Ogrin (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Stanić (1)
A. Sušnik (1)
A. Štraser (1)
A. Vidmar (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (18)
Agencija RS za okolje (1)
Agricultural Institute of Slovenia (1)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aksioma, Zavod za sodobne umetnosti (2)
Alchemical Playgrounds (2)
Aleš Šef (1)
Alex_Lootz ediciones (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Alpaso (1)
Alpha und Omega (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (26)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andrejdrapal.com (1)
Annales Press (1)
Annales University Press (1)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (7)
Aristej (8)
Art Party (1)
Artep (1)
Artish (2)
ARTTS Design (1)
Asociacija Velenika (1)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association for Sustainable Development Slomo (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
Audibook (150)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B. Brajović (1)
B. Hribernik (1)
B. Kirm (1)
B. Kos (14)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (53)
beletrina (1)
Beletrina (314)
Beletrina Academic Press (6)
Belokranjski muzej (1)
BIA Separations (1)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (50)
Borzen (1)
Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2)
Brat Frančišek (2)
Bubina Baita (1)
C. Battelli (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (175)
Caritas Slovenia (1)
Casasola (1)
Castle (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (6)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center Motus (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (6)
Center RS za poklicno izobraževanje (35)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (14)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD Kranj (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Chiara (3)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
CMEPIUS (1)
College of Nursing (2)
Commune (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (1)
Covirias (7)
Cultural Tourist Association Women Writers Route (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čista pozitiva (2)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Kragelj Eigenverl. (1)
D. Kragelj Eigenverlag (1)
D. Kragelj self-publishing (2)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. Marković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (4)
Delo [etc.] (52)
Demat (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Development and Education Centre (8)
Didakta (76)
Didakta d. o. o. (1)
DigitPen (14)
distribucija Stella (2)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (952)
Doba Business School (2)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo (2)
Domus (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo arhitektov (20)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (12)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (4)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (55)
Društvo Knof (1)
Društvo livarjev Slovenije (105)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo MAUS (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (4)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (27)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo Svet za vse (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (16)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (3)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (54)
Družina (226)
Državni izpitni center (24)
Državni svet Republike Slovenije (8)
Državni zbor (1)
DZS (425)
DZS, založništvo in trgovina (1)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Bizaj (1)
Ebook (9)
Ecologists Without Borders Association (1)
Edina (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Eduvision (7)
EDUvision (10)
EFT center (1)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Engrotuš (1)
Eno (41)
Enost, M. Ogorevc (2)
Ente per il turismo (1)
Envit (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Erko (3)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evelyn K. Sunshine (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (3)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (7)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (30)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (91)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (8)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (21)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (18)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za strojništvo (12)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (45)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
FLIT Media (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (7)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Futura DDB (26)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Stegnar (1)
Gabriele-Založba Beseda (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Gemeide (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (133)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Slovenije (9)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija (1)
Gimnazija Moste (1)
Gimnazija Vič (2)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GO Mice (5)
Goethe-Institut (2)
Goga (77)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gorenjski muzej (3)
Gornjesavski muzej Jesenice (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (348)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (9)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (194)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
H. Šeme (1)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Hemamed (1)
Herpetološko društvo (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (62)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
Horvat založništvo (7)
Huannes (2)
Hud (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Boltar (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Šmid (1)
I. Talaber (1)
i2 (1)
Ibis (13)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (20)
ICO (71)
ICO d.o.o. (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Idrija Tourism Board (2)
IEDC-Bled School of Management (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
IFIMES (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (2)
II. OŠ (1)
Infomedia (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut Jožef Stefan (32)
Institut 'Jožef Stefan' (11)
Institut Scientis (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (3)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (2)
Inštitut Skaza (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (348)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (163)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (4)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (13)
Intelego (8)
Intelego d.o.o. (1)
Intelyway webmedia (7)
Interesansa-zavod (3)
International Committee for Regional Museums (1)
International Foundation - Forum of Slavic Cultures (1)
International School for Social and Business Studies (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (2)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (4)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (2)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISA institut (2)
ISPO (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche (3)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istros Books (5)
IUS Software, GV založba (3)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (3)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (2)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Reščič (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rudolf (1)
J. Sodnik (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (5)
Jutri 2052 (2)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Kesar (3)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rostohar (1)
K. Stopar (1)
K. Zabret (1)
K. Zupančič (1)
Karis (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (29)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
KGD Reciklaža (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klub Revus (126)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (24)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (23)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
Knjižnica Pavla Golie (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Kozjanski park (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (2)
KUD Sodobnost International (28)
Kulturni center (106)
Kulturni center Maribor (13)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturni centero (1)
Kulturno društvo Ivan Cankar (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (6)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (3)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (42)
Kvarkadabra (5)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Kranjc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (6)
Lek (4)
LEON - makrobiotično društvo (1)
LEXPERA (34)
Libris (1)
Lin&Nil (1)
Linguarus (3)
Litera (81)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (4)
Literarno društvo RIS (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana Castle (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska borza (2)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (7)
Logos (2)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (46)
Luka (1)
Lynx (1)
LYNX (10)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Bajić (1)
M. Blažič (1)
M. Čehovin (1)
M. Čitar (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenčič (5)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lavrenčič (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Pungartnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Volgemut (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (18)
Manični poet (3)
Margarana (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
MAUS (5)
Mavrica (4)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (13)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (3)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (9)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (9)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Miha Mazzini (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (3)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (47)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (15)
Ministrstvo za kulturo (4)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (149)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (5)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (2)
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Miš (32)
Miš založba (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (22)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (924)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Moderna organizacija (8)
Modrijan (38)
Modrijan izobraževanje (1)
Moi mečty (1)
Moje sanje (4)
Montel Energetika.NET (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit (5)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (3)
Muck Blažina (12)
Multima (7)
Municipality (2)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Kastelic (2)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
N. Zupan (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (23)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nejamedia (2)
Neo koncept (2)
Nigrad (1)
Nova obzorja (253)
Nova plus (1)
Nova revija (16)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Novi svet (1)
Novi zato (1)
Občina (12)
Občina Logatec (1)
Observer Genion Clipping (2)
Obščina (1)
Obzorja (67)
Ocean (9)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (45)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (5)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (9)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (5)
Osnovna šola 8 talcev (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Žvanut (1)
Palmer Higgs (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Partner Consulting (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Peace Institut (1)
Peace Institute (1)
PeBook (90)
Pedagoška fakulteta (248)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (196)
Pedagoški inštitut (26)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Peresa (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (8)
Pia (2)
PikicaPikaPok (2)
Pipinova knjiga (2)
Pivec (69)
Planinska zveza Slovenije (3)
Plus rešitve (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (3)
Pokrajinski muzej (4)
Polavon (1)
Polymer Technology College (1)
Pomurje Museum (1)
Pomurski muzej (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (5)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pozitivna moč (3)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (12)
Pravna praksa (194)
Prežihova ustanova (1)
Primary School (1)
Primorske novice (303)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Profidtp (18)
Prohealth (1)
Projekt Forum EMS (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Proksima (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Providio (32)
Providio d.o.o. (1)
Prva osnovna šola (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Publications Office of the European Union (1)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
R. Šiling (1)
Rainbow Theater (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Reforma (1)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (4)
RKS Območno združenje (4)
Robinson (5)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (46)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (156)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RTV Slovenija (3)
RTV Slovenija, ZKP (22)
RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov (1)
Ruslica (129)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Orač (2)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Starček (1)
S. Urbančič (1)
SAF Comics (20)
SAF, Comics (3)
SAF, Erko (14)
Salesalute Slovenija (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
Salve (2)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (143)
samozal. A. Petkovska (1)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (6)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Pust (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Šifrar (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Kragelj (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. F. Stele (7)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. J. Sraka (1)
samozal. J. Vidali (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. K. Kesar (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Gvozdenac (2)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Slatinek (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. N. Novak (2)
samozal. P. Suhodolčan (15)
samozal. R. Brcar (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Kidrič (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (13)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (49)
Samsara (1)
Sanje (192)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
Scriptio (1)
Secondo natura (1)
SEENPM (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Seguro (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (2)
self published by U. Hrovat (5)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (2)
self-published by author (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
selfpublished I. Erenda (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (9)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublisher U. Hrovat (5)
self-publishing (5)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (6)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Servizio foreste sloveno (2)
SIB (6)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Skrivnost (2)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Slavistično društvo (1)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (8)
Slovenia Esperanto-Ligo (1)
Slovenia Forest Service (3)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska matica (15)
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (13)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (4)
Slovensko društvo evalvatorjev (5)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za mehaniko (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko društvo za zaščito voda (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)