Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 459

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2017 (459)odstrani
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Golob (1)
A. Horvat (1)
A. Kotnik Pirš (1)
Adriatikus (11)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Amalietti & Amalietti (3)
Annales ZRS (1)
Arhel (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (4)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Borzen (1)
Cankarjeva založba (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Covirias (2)
Dashöfer (4)
Didakta (4)
DMFA - založništvo (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo slovenskih pisateljev (4)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Državni izpitni center (2)
DZS (49)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (2)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Galerija Miklova hiša (1)
GEAart (1)
Genija (7)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Grabar Kos B. (1)
GS1 Slovenija (1)
Huannes (2)
Institute Vezal (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IUS Software, GV založba (1)
J. Reščič (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jutri 2052 (1)
K. Miklavec (1)
KGD Reciklaža (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
KUD Logos (2)
KUD Sodobnost International (6)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Litera (31)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
M. Debeljak (1)
M. Klemenčič (5)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Miha Mazzini (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Miš založba (1)
Mladinska knjiga (17)
Mladinski center (1)
Moje sanje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina (1)
Ocean (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (1)
Peresa (1)
Pivec (7)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (2)
Profidtp (4)
Rokus (12)
samozal. (7)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
Sanje (21)
Scientific Institute of Public Health (1)
Secondo natura (1)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenski inštitut za revizijo (5)
Slovensko toksikološko društvo (1)
SMAK printtisk (2)
Sodobnost International (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Stopar - IT (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
University of Maribor Press (16)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Primorska Press (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
V. Tkalec (1)
Viharnik (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Z. Kolenc (1)
Zala (5)
Založba Pivec (2)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (16)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Išči med rezultati (459)