Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 162

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Slatnar (1)
B. Brajović (2)
B. Hribernik (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (9)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
D. Hrastnik (1)
D. Koron (1)
D. Marković (1)
DigitPen (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Güssing Energy Technologies (2)
I. Boltar (1)
I. Šmid (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Jenko (1)
J. Reščič (1)
K. Košmrlj (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (19)
L. Brulc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Adamič (1)
M. Devetak (1)
M. Ferlan (1)
M. Hladnik (1)
M. Jelušič (1)
M. Kolar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Planinc (1)
M. Pogačnik (1)
M. Simčič (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (6)
Mladinska knjiga (8)
N. Thaler (1)
Okaši (5)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
samozaložba (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
T. Hauptman (1)
T. Petelinc (1)
T. Trebušak (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
U. Tomažin (1)
Unicommerce (1)
University of Primorska Press (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Žepič (1)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Z. Kolenc (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Zavod IRC (12)
Išči med rezultati (162)