Šolska poročila

Izvestja ali Letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki Izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, v katerih so glavne šole, normalke in gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849. To so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov razporejena po razredih in učnem uspehu. Poleg imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolje izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classifikationen. Po izidu Gimnazijskega osnutka leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj se je po novem zahtevalo tiskanje Programa za gimnazije in realke. V Osnutku je bila določena tudi razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte oziroma Letna poročila ali Izvestja
Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s krajšo prekinitvijo v obdobju 1918-1929. V času 2. svetovne vojne Izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil ni bilo več določeno z zakonom, zaradi česar so jih po letu 1950 izdajale le še nekatere gimnazije. Poročila niso izhajala redno, temveč navadno kar za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so letna poročila izdajale tudi osnovne šole, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zaradi tega je teh poročil tudi veliko manj. Osnovnošolska letna poročila so začela izhajati po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, to je po izidu splošnega osnovnošolskega zakona iz leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne več v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa niso bile več vključene. V obdobjih 1918-1929 in 1940-1945 ter do leta 1950 letna poročila niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali tudi kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 1249

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (11)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (5)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna realna gimnazija (Maribor) (23)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državno učiteljišče - Maribor (14)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gimnazija - Celje (17)
Gimnazija - Kranj (14)
Gimnazija - Maribor (11)
Gimnazija - Novo mesto (13)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (13)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (8)
Glavna šola - Kranj (6)
Glavna šola - Postojna (6)
Glavna šola - Tržič (1)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (11)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Klasična gimnazija - Ljubljana (11)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (17)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (7)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (58)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (11)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (13)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Univerza - Ljubljana (43)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (19)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (20)
Vojaška realka - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Leto izida
1778- (1)
1852 (1)
1853 (1)
1857 (1)
1858 (2)
1861 (4)
1862 (2)
1863 (5)
1864 (5)
1864-1864 (1)
1865 (9)
1866 (7)
1867 (8)
1868 (8)
1869 (5)
1870 (6)
1871 (8)
1872 (9)
1873 (9)
1874 (8)
1875 (6)
1876 (7)
1876/1877 (1)
1877 (10)
1877/1878 (3)
1878 (6)
1878/1879 (3)
1879 (8)
1879/1880 (3)
1880 (6)
1880/1881 (4)
1881 (6)
1881/1882 (6)
1882 (5)
1882/1883 (9)
1883 (4)
1883/1884 (10)
1884 (1)
1884/1885 (11)
1885 (2)
1885/1886 (13)
1886 (3)
1886/1887 (11)
1887 (2)
1887/1888 (14)
1887/18888 (2)
1888 (1)
1888/1889 (13)
1889 (2)
1889/1890 (12)
1889/1990 (1)
1890 (1)
1890/1891 (12)
1890/1892 (1)
1891 (2)
1891/1892 (13)
1892 (3)
1892/1893 (13)
1892/1993 (1)
1893 (1)
1893/1894 (11)
1893/1984 (1)
1894 (1)
1894/1895 (14)
1894/1896 (1)
1895 (3)
1895/1896 (12)
1896 (1)
1896/1897 (12)
1897 (2)
1897/1898 (18)
1898 (3)
1898/1899 (11)
1899 (3)
1899/1900 (13)
19?? (1)
1900 (4)
1900/1901 (16)
1901 (2)
1901/1902 (18)
1902 (3)
1902/1903 (14)
1902-1903 (1)
1903 (3)
1903/1904 (13)
1904 (2)
1904/1905 (10)
1905 (1)
1905/1906 (9)
1906 (1)
1906/1907 (12)
1907 (3)
1907/1908 (16)
1908 (1)
1908/1909 (15)
1909 (2)
1909/1910 (16)
1910 (2)
1910/1911 (16)
1911 (1)
1911/1912 (10)
1912 (2)
1912/1913 (9)
1913 (3)
1913/1914 (10)
1914 (2)
1914/1915 (4)
1915 (2)
1915/1916 (6)
1916 (4)
1916/1917 (5)
1916/1918 (1)
1917 (1)
1917/1918 (5)
1918 (1)
1918/1919 (6)
1918/1930 (1)
1918-1928 (2)
1919/1920 (4)
1920 (2)
1920/1921 (3)
1921 (2)
1921/1922 (2)
1922 (1)
1922/1923 (2)
1923 (3)
1923/1924 (2)
1923/1933 (1)
1924 (1)
1924/1925 (2)
1925 (3)
1925/1926 (1)
1926 (1)
1926/1927 (2)
1927 (3)
1927/1928 (2)
1927-1928 (1)
1928 (2)
1928/1929 (5)
1929 (4)
1929/1930 (18)
1929/2930 (1)
1930 (6)
1930/1931 (19)
1931 (6)
1931/1932 (23)
1932 (6)
1932/1933 (23)
1933 (4)
1933/1934 (32)
1934 (6)
1934/1935 (38)
1934/1936 (1)
1935 (6)
1935/1936 (41)
1936 (6)
1936/1937 (49)
1937 (7)
1937/1938 (56)
1938 (4)
1938/1939 (59)
1939 (4)
1939/1940 (62)
1939/1952 (1)
1940 (7)
1940/1941 (1)
1941/1942 (1)
1942 (1)
1942/1943 (1)
1943 (1)
1943/1944 (2)
1945/1946 (1)
1946/1947 (1)
1947/1948 (1)
1953 (1)
1953/1954 (1)
1960 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1977 (1)
1979 (1)
Založnik
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deželni odbor kranjski (7)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (6)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (8)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (2)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena šola v Kranju (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars zu Idria (7)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
Kais. kön. Ober-Realschule (6)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (3)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Krajni šolski svet (67)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Laibach (1)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Loška deška glavna šola (3)
Mestna glavna šola (58)
Mestna nižja realka (4)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna realka (4)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
P. Zore v Križan (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Srenja Tržiška (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (5)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (19)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Verlag der Anstalt (20)
Verlag der k. k. Oberrealschule (21)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (2)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (11)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba Državne klasične gimnazije (3)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
Dostop
Prost (1249)odstrani
Išči med rezultati (1249)