Šolska poročila

Izvestja ali Letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki Izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, v katerih so glavne šole, normalke in gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849. To so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov razporejena po razredih in učnem uspehu. Poleg imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolje izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classifikationen. Po izidu Gimnazijskega osnutka leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj se je po novem zahtevalo tiskanje Programa za gimnazije in realke. V Osnutku je bila določena tudi razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte oziroma Letna poročila ali Izvestja
Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s krajšo prekinitvijo v obdobju 1918-1929. V času 2. svetovne vojne Izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil ni bilo več določeno z zakonom, zaradi česar so jih po letu 1950 izdajale le še nekatere gimnazije. Poročila niso izhajala redno, temveč navadno kar za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so letna poročila izdajale tudi osnovne šole, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zaradi tega je teh poročil tudi veliko manj. Osnovnošolska letna poročila so začela izhajati po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, to je po izidu splošnega osnovnošolskega zakona iz leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne več v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa niso bile več vključene. V obdobjih 1918-1929 in 1940-1945 ter do leta 1950 letna poročila niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali tudi kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 62

Časopisje in članki - naslov
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (1)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna deška meščanska šola (Celje) (1)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (1)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (1)
Državna meščanska šola - Litija (1)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ormož (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (1)
Državna meščanska šola - Rakek (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (1)
Državna meščanska šola - Trbovlje (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (1)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (1)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (1)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Ljudska šola - Tržič (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
Realka - Ljubljana (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Univerza - Ljubljana (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (1)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (2)
Jezik
slovenski (62)odstrani
Leto izida
1939/1940 (62)odstrani
Založnik
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola (1)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. dekliška meščanska šola (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (1)
Državna meščanska šola v Litiji (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (1)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (1)
Založba Državne deške meščanske šole (1)
Založba državne II. deške meščanske šole (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod šolskih sester v Celju (1)
Dostop
Prost (62)odstrani
Išči med rezultati (62)