Število rezultatov iskanja: 424

Tip gradiva
Založnik
(75)
(Triglavska Tisk.) (1)
a. Klein & Comp. (1)
A. Klein & Comp. (2)
A. Kosi (1)
a. Leykam'schen Erben (1)
Aloma (1)
Aloma comp. (1)
Aushilf-cassa Verein (1)
Automobilski klub Kraljevine Jug., Sekcija Ljubljana (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Banska uprava Dravske banovine (1)
Bei Mösle (1)
Betriebsleitung (1)
Bolniška blagajna mestnih nameščencev ljubljanskih (2)
C. k. kmetijska družba na Kranjskem (1)
C. kr. deželna vlada za Kranjsko (1)
Capitulum cathedrale Labacense (1)
Casinovereins-Direction (1)
Cesarska kraljeva dvorna in državna tiskarna (1)
Comitato provinciale di protezione antiaerea (1)
Cotta (1)
D. Hribar (2)
Delavska zbornica (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Delniška tiskarna (1)
Deželna prisilna delavnica (3)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Direzione ferroviaria (1)
dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji (1)
društvo (3)
Društvo (1)
E. Pierson (2)
Eger (1)
F. Bamberg (1)
F. Suppan (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (1)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
Gemeinderath (2)
Gioani Georgio Heptner (1)
Glavna bratovska skladnica (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gremiums der Kaufleute (1)
H. Foltz (1)
Hera (1)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
I. Giontini (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Igbatii Merk (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
Ignaz Alois Kleinmayer (1)
Ignaz Aloys Kleinmayer (2)
Ignaz Merk (1)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Im Selbstverlage des Vereines (2)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
ima na prodaj Leop. Kremshar (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
In der Edel v. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
'Indeks' (1)
Izdalo In Založilo 'podporno Društvo'. (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
J. Giontini (2)
J. Krajec (1)
J. Mallner (1)
J. R. Millitz (1)
J. Sassenberg (1)
J.M. Kotzky (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (2)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jug (1)
Jugoslovanska Matica (1)
K. k. Landesregierung für Krain (1)
K. K. Landwirtschaftgesell. F. Krain (1)
K. Sabotič (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (2)
Katoliška bukvarna (2)
Kleim. & Bamb. (1)
Klein & Kovač (3)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Kleinmayr & Bbg. (1)
krain. Industri=Gesellschaft (1)
Krain. Landes-Ausschusse (1)
Krainische Sparcasse (1)
Krainischer Jagdschutz-Verein (1)
Krainischer Landes-Feuerwehrverband (1)
Kraljevska banska uprava dravske banovine (1)
Kranjska deželna zaveza gasilnih društev (1)
Kreditanstalt für Handel und Industrie (1)
Kreditno društvo Mestne hranilnice ljubljanske (1)
Laibacher freiwillige Feuerwehr (1)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
Landeshilfsverein für Lungenkranke in Krain (1)
Leonova družba (1)
Leufchner & Lubensky (1)
literis Egerianis (1)
litteris Ignaty Merk (1)
ljubljanski oblastni odbor (1)
Ljubljansko prostovoljno gasilno in reševalnego društvo (1)
M. Fonda (1)
Magistrat der Landeshauptstadt (1)
Magistrat deželnega stolnega mesta (3)
Mayer & Co. (1)
Merkur (1)
Mestna delavska zavarovalnica (1)
Mestna električna naprava (1)
Mestna hranilnica (1)
Mestna hranilnica ljubljanska (5)
Mestna Hranilnica Ljubljanska (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Mestna občina ljubljanska (3)
Mestni magistrat (12)
Mestni magistrat ljubljanski (2)
Mestno načelstvo ljubljansko (1)
Ministarstvo poljoprivrede, Odeljenje za veterinarstvo (1)
Minstrstvo za notranje posle (1)
Miroslav Vilhar (1)
Muzejsko društvo (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
Na Prodaj Per Peternolli (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
Narodna Knjigarna (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Eger (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
natisnil ino saloshil Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (4)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (2)
natisnjen v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
natisnjena per Egerji (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
Obratno vodstvo (2)
Obrtna centrala za obnovitev Goriške (1)
Odbor ljubljanskega prostovoljnega gasilnega društva (1)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
P. Maček (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Patriotischer Landes-Hilfsverein für Krain (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Jurju Lichtu (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
Podporno društvo za duhovnike ljubljanske škofije (1)
Pokrajinska uprava za Slovenijo (1)
Pokrajinski odbor za protiletalsko zaščito (1)
Pokrajinsko gasilsko poveljstvo (1)
Prijatelj (1)
Prvo društvo hišnih posestnikov (1)
R. Millitz (1)
ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Ravnateljstvo mestnega dohodarstvenega urada (1)
Razor (1)
Rohrschützen Gesellschaft (1)
S. Debevc (1)
S. Kumše (1)
s.n. (1)
S.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
Samopomoč (1)
samozal. (15)
samozal. pisca (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Saturn (1)
Savez gradova Kraljevine Jugoslavije (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag (1)
Semeniška knjižnica (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
Slovák (1)
Slovenska sokolska zveza (1)
Stadtmagistrat (1)
Stadtmagistrates (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (2)
stampane z-Sziesz osztanka piszkmi (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Š. Samsa (1)
T. Banko (1)
T. Slovenija (1)
Tiskovna zadruga (4)
Trgovska in obrtniška zbornica (2)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (2)
Tucović (1)
Turnverein (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (1)
Typis Haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
Typogr. Cathol. (1)
U. A. Levstek (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Umetniška matica (1)
Uprava Ljubljanskega velesejma (1)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Urad Ljubljanskega velikega sejma (1)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Uredništvo 'Učit. Tovariša' (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Verl. des vereines (1)
Verl. V. Karl Prochaska. (1)
Verlag der Gesellschaft (1)
Verlag der Oesterr.-Ungar. Revue (1)
Verlag des Casino-vereins (1)
verlag des Vereins (1)
Vodnikova družba (1)
vodstvo Dejanja sv. Detinstva (1)
Vodstvo Marijinih družb (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Wilhelm Braumüller (2)
Zadruga čevljarjev (2)
Zadruga pekov in kolačnikov (1)
Zadruž. založba (1)
Zadružna centrala (1)
Zadružna tiskarna (1)
Zadružna založba (3)
Zadružno načelništvo (1)
Zal. Prosvetni Zvezi V Ljubljani In V Mariboru (1)
zaloga pri Francu Dirnbök'u (1)
Založba Ljubljanske delniške plinarne (1)
Založba obratnega vodstva (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (2)
Združenje geometrov in geodetov kraljevine Jugoslavije, Sekcija Dravske banovine (1)
Združenje trgovcev (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zvezna organizacija Saveza grafičkih radnika i radnica Jugoslavije (1)
Dostop
Išči med rezultati (424)