Število rezultatov iskanja: 627

Tip gradiva
knjige (627)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Založnik
(5)
A. Budja (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
ABV (1)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Anton Turk (1)
Aristej (1)
Artius (2)
Ataja (1)
Aura (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (10)
Bird Publisher (16)
Blaznik (1)
Brat Frančišek (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (2)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dashöfer (1)
Delavska založba (1)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Mohora (14)
Družba sv. Mohorja (26)
Družba Sv. Mohorja (3)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Državna založba Slovenije (3)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
DZS (2)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Edinost (1)
Eduvision (3)
Eno (1)
Evalit (1)
F. Ferstl (1)
F. Zupanc (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fotospring (1)
Franc Leskovšek (1)
Genija (4)
Gimnazija (1)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (10)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Tomšić (1)
Ibis (4)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (3)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IUS Software, GV založba (3)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (2)
J. Giontini (7)
J. Jesenko (1)
J. Krajec (4)
J. Leon (2)
J. R. Milic (2)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jugoslovanska knjigarna (6)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jutro (1)
Karis (2)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliška Bukvarna (2)
Katoliška Tiskarna (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Konzorcij Slovenca (1)
KUD Logos (8)
Kula stražara (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Kordež (2)
L. Schwentner (11)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
M. Gerber (1)
M. Vrtovec (1)
Math (2)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (7)
Mohorjeva družba (4)
na prodaj v nemških šolah (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
narodna Tiskarna (1)
Narodna tiskarna (2)
Narodna Tiskarna (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnil Jož. Blaznik (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (2)
Nova založba (2)
O. Fischer (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (1)
Obzorja (3)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Omladina (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osrednja knjižnica (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
PeBook (4)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (3)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
pisatelj (1)
Pivec (2)
Planinska založba Slovenije (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
Pravna fakulteta (3)
Prešernova družba (1)
Prežihova ustanova (1)
pri Lajkamovih erbih (1)
Prijatelj (1)
Quark (2)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus Klett (14)
Romar (1)
RSS (1)
s. n. (3)
S.n. (1)
Salve (2)
samozal. (14)
samozal. GolKerKavč (5)
samozal. GolKerKavčLot (4)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Pangeršič (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Srečkar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. pisatelj (2)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (9)
Sanje (8)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (6)
Slovenska straža (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
T. J. Krajec (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia Consorziale (2)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (4)
Tiskovna Zadruga (1)
Trpinac (1)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
Učiteljska tiskarna (3)
UMco (1)
Umetniška propaganda (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Unrra D. P. Camp (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V C.K. Zalogi Bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
W. Blanke (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zadružna tiskarna (1)
zaloga pri Francu Dirnbök'u (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba 'Sila' (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (18)
Založil L. Sehwenter (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zeschko & Till (1)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza kulturnih društev (2)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (627)