Baron Jurij Vega
Pričujoča zbirka pomeni digitalni spomenik vsestranskemu slovenskemu znanstveniku baronu Juriju Vegi (1754-1802), ki je s svojimi teorijami in izumi večkrat pomembno vplival na tok svetovne zgodovine. Dejstvo, da je izšel iz revnih slovenskih hribov (Sv. Križ pri Zagorici), ga ni oviralo, da ne bi postal svetovljan in znanstvenik. Kot znanstvenik se je odlikoval predvsem v matematiki in matematičnih vedah, a se je udejstvoval tudi na drugih področjih, kot so fizika, astronomija in balistika. 

Njegova življenjska pot in vojaška kariera sta lepo predstavljeni v dokumentarnem filmu Parabole življenja Jurija Vege, ki ga najdete v zbirki, o njegovi nadarjenosti pa priča tudi opus, ki je nastajal kar 18 let njegovega življenja. V Sloveniji je širše poznan predvsem po l. 1783 izdanem logaritmovniku z naslovom Logarithmische, trigonometrische, und andere zum Gebrauche der Mathematik eingerichtete Tafeln und Formeln, ki poleg drugih vsebin prinaša predvsem Vegove izboljšave za računanje logaritmov. Temeljna dela, ki so objavljena v zbirki, so rezultat digitalizacije v okviru CRP projekta DIZZIS – Razvoj digitalne zbirke znanstveno-raziskovalnih in strokovnih publikacij (2006-2008). Za nekaj novejših znanstvenih prispevkov, ki so tudi vključena vanjo, pa gre zahvala zlasti strokovnjakom Inštituta za matematiko in fiziko v Ljubljani, Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in NUK.

Vstopite z nami v svet znanosti!

Število rezultatov iskanja: 5806

Tip gradiva
Leto izida
- (10)
???? (85)
1??? (16)
1570-1650 (1)
1790-1817 (1)
18?? (173)
18??-1939 (1)
1800-1900 (1)
1839-1860 (1)
1840 (1)
1840/1850 (1)
1848 (1)
1850/1860 (9)
1850-1860 (1)
1850-1876 (2)
1850-1880 (1)
1850-1900 (1)
1859/1869 (2)
1859-1865 (1)
186? (36)
186?-187? (1)
1860 (2)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1860-1864 (1)
1860-1865 (3)
1860-1870 (7)
1860-1872 (1)
1860-1880 (4)
1860-1972 (1)
1862 (2)
1863 (7)
1863-1872 (1)
1864 (2)
1865 (3)
1865-1875 (2)
1865-1881 (3)
1866 (2)
1867 (7)
1867-1880 (1)
1868 (4)
1869 (4)
1869-1886 (1)
187? (19)
1870 (4)
1870-1875 (1)
1870-1879 (1)
1870-1880 (7)
1870-1887 (1)
1870-1890 (2)
1870-1900 (2)
1871 (3)
1871-1881 (1)
1872 (5)
1873 (4)
1874 (2)
1875 (7)
1875-1879 (1)
1875-1880 (1)
1875-1885 (1)
1875-1890 (1)
1876 (2)
1878 (1)
188? (42)
1880 (7)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1883 (1)
1880-1885 (2)
1880-1888 (6)
1880-1889 (1)
1880-1890 (15)
1880-1892 (1)
1880-1900 (7)
1880-1910 (1)
1880-1916 (1)
1880-1920 (1)
1881-1890 (1)
1881-1900 (4)
1882/1898 (1)
1883 (1)
1884 (6)
1885 (2)
1885/1895 (1)
1886 (1)
1887 (3)
1888 (2)
1889 (2)
189? (58)
1890 (8)
1890/1899 (1)
1890-1895 (1)
1890-1897 (1)
1890-1899 (1)
1890-1900 (21)
1890-1910 (4)
1890-1915 (1)
1890-1920 (1)
1890-1930 (1)
1891 (4)
1892 (2)
1892/1902 (1)
1893 (3)
1894 (6)
1895 (4)
1895/1905 (3)
1895/1910 (1)
1895-1905 (1)
1896 (7)
1897 (6)
1897/1898 (1)
1898 (8)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (10)
19?? (1330)
19??/191? (1)
19??-1953 (1)
19??-1960 (6)
19??-1961 (1)
190? (75)
1900 (13)
1900/1910 (2)
1900/1920 (2)
1900-1902 (1)
1900-1904 (1)
1900-1905 (1)
1900-1908 (3)
1900-1909 (2)
1900-1910 (23)
1900-1911 (1)
1900-1912 (1)
1900-1914 (2)
1900-1915 (1)
1900-1916 (1)
1900-1917 (1)
1900-1918 (1)
1900-1920 (9)
1900-1930 (7)
1900-1940 (11)
1900-1949 (1)
1900-1950 (6)
1900-1954 (1)
1900-1955 (2)
1900-1957 (1)
1900-1958 (1)
1900-1960 (12)
1900-1964 (1)
1900-1965 (1)
1901 (5)
1902 (5)
1903 (8)
1904 (6)
1904/1960 (1)
1905 (10)
1906 (10)
1907 (7)
1907-1970 (2)
1908 (20)
1908? (1)
1908-1931 (1)
1909 (11)
191? (118)
1910 (15)
1910/1930 (1)
1910-1913 (1)
1910-1915 (4)
1910-1916 (1)
1910-1918 (1)
1910-1919 (5)
1910-1920 (21)
1910-1921 (1)
1910-1930 (8)
1910-1935 (1)
1910-1940 (2)
1910-1950 (1)
1910-1965 (1)
1911 (8)
1912 (10)
1913 (12)
1913/1923 (1)
1914 (5)
1914-1918 (5)
1915 (10)
1915/1925 (1)
1915-1919 (2)
1915-1925 (2)
1916 (8)
1917 (17)
1918 (24)
1919 (12)
192? (207)
1920 (11)
1920/1920 (2)
1920/1924 (1)
1920/1926 (3)
1920/1929 (4)
1920/1930 (2)
1920/1940 (2)
1920/1950 (1)
1920/1970 (1)
1920-1921 (1)
1920-1923 (2)
1920-1924 (1)
1920-1925 (2)
1920-1926 (3)
1920-1929 (3)
1920-1930 (84)
1920-1931 (2)
1920-1933 (1)
1920-1934 (1)
1920-1936 (1)
1920-1937 (1)
1920-1938 (1)
1920-1940 (44)
1920-1942 (1)
1920-1943 (1)
1920-1944 (1)
1920-1945 (1)
1920-1950 (12)
1920-1960 (3)
1921 (9)
1922 (17)
1922-1923 (1)
1923 (15)
1923/1933 (7)
1923? (2)
1923-1926 (1)
1923-1933 (1)
1924 (14)
1925 (36)
1925/1928 (1)
1925/1935 (1)
1925-1935 (1)
1926 (37)
1927 (36)
1927-1928 (1)
1928 (27)
1929 (45)
193? (245)
1930 (32)
1930/1940 (1)
1930/1950 (2)
1930? (3)
1930-1935 (1)
1930-1936 (2)
1930-1937 (1)
1930-1937) (1)
1930-1939 (1)
1930-1940 (100)
1930-1941 (1)
1930-1942 (2)
1930-1943 (1)
1930-1944 (1)
1930-1950 (9)
1930-1960 (2)
1930-1969 (1)
1930-50 (1)
1931 (32)
1932 (26)
1932/1935 (1)
1932-1958 (1)
1933 (11)
1933/1937 (1)
1934 (17)
1935 (65)
1935? (2)
1935-1940 (2)
1936 (54)
1937 (55)
1938 (57)
1938/1938 (2)
1938? (1)
1939 (48)
194? (147)
1940 (90)
1940/1948 (1)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1940-1941 (1)
1940-1942 (1)
1940-1943 (2)
1940-1944 (2)
1940-1945 (3)
1940-1949 (3)
1940-1950 (20)
1940-1965 (1)
1940-1966 (1)
1940-1967 (3)
1941 (33)
1941- (1)
1941-1945 (1)
1942 (19)
1943 (23)
1944 (12)
1944-1950 (1)
1945 (119)
1945/1949 (1)
1945/1965 (1)
1945-1946 (1)
1945-1949 (1)
1946 (10)
1947 (16)
1948 (11)
1948? (1)
1949 (23)
195? (260)
195?/18?? (1)
1950 (40)
1950/1953 (1)
1950-1953 (1)
1950-1957 (6)
1950-1958 (1)
1950-1960 (89)
1950-1962 (1)
1950-1970 (3)
1950-1976 (1)
1951 (14)
1952 (28)
1953 (12)
1954 (5)
1955 (9)
1955-1965 (1)
1956 (4)
1957 (4)
1958 (12)
1959 (2)
196? (127)
1960 (21)
1960-1966 (2)
1960-1967 (1)
1960-1969 (1)
1960-1970 (43)
1960-1980 (1)
1961 (14)
1962 (15)
1962? (1)
1962-1978 (1)
1963 (24)
1964 (23)
1965 (1)
1966 (5)
1967 (6)
1967? (1)
1968 (5)
1969 (11)
197? (51)
1970 (1)
1970-1978 (1)
1970-1980 (8)
1971 (1)
1972 (14)
1973 (2)
1974 (6)
1975 (11)
1976 (9)
1977 (41)
1977-1978 (1)
1978 (9)
1979 (30)
198? (38)
1980 (10)
1980-1988 (1)
1980-1990 (7)
1980-1999 (1)
1981 (49)
1982 (2)
1982-1990 (1)
1983 (8)
1984 (14)
1985 (1)
1987 (3)
1988 (13)
1989 (1)
199? (7)
1990/1997 (1)
1990-2000 (1)
1990-2010 (1)
1993 (3)
1993/1993 (1)
1995 (2)
1996 (4)
1997 (9)
1998 (1)
1999 (7)
19XX (1)
2003 (1)
Založnik
(6)
A. Beer (1)
A. Berthold (2)
A. Cermak (1)
A. Huber (2)
A. Jerkič (1)
A. L. Schneider (4)
A. Landau (10)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Schädler (1)
A. Vengar (1)
A. Volkmann (1)
Anglo-American Photographers (1)
Anr. Čufer (1)
Atelier Croatia (1)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Landau (4)
Atelier Nina (1)
Atelje Šeber (1)
Aug. Berthold (5)
August Berthold (1)
B. Flajšman (2)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Lergetporer (4)
B. Richter (1)
Beer & Mayer (1)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Branko (2)
C. Alkier (3)
C. Jagemann (2)
C. Lypoldt (1)
C. Paier (2)
C. Pietzner (1)
C. T. Meyer (1)
C.Jagemann (1)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
D. Govšek (1)
D. Rovšek (11)
D. Stokavnik (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (3)
Dragotin Hribar (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Državna založba Slovenije (4)
E. Dzimski (6)
E. Müller (1)
E. Niggl (1)
E. Pogorelc (22)
E. Pogorelz (15)
E. Šelhaus (1)
E. Woigt (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
F. Benque (2)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Gerwig (1)
F. Grabjec (1)
F. J. Tomše (1)
F. Juriševič (1)
F. Kelleman (1)
F. Kohler (2)
F. Kunc (1)
F. Kunšek (1)
F. Lainer (6)
F. M. Kohler (2)
F. M. Kohler / J. Leitner (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (1)
F. Pavlin (1)
F. Reale (1)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Ugovšek (1)
F. Weitzinger (3)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (1)
Fotogr. Atelier Triglav (1)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografični atelie F. Kunc (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (5)
Fr. Vesel (6)
Fran Juriševič (1)
Fran Vesel (1)
G. & J. Varga (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Gebhardi (1)
Gorenjski muzej (7)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Goriški muzej (19)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
H. Dolenc (5)
H. Fiedler (1)
H. Gelpke (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Krapek (5)
H. Krappek (3)
H. Pogorelz (1)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (1)
Hans Prader (1)
Helena Bavdek (1)
I. Jagodic (5)
I. Kotar (3)
I. Standl (2)
J. & J. Martini (1)
J. B. Rottmayer (7)
J. Bahovec (1)
J. Blasnik (1)
J. Bonač (2)
J. Brinšek (1)
J. Dzimski (3)
J. Erjavec (1)
J. Fiausch (1)
J. Klein (1)
J. Kotar (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (2)
J. Martini (5)
J. Massak (4)
J. Muller (1)
J. Müller (23)
J. Pavlin (1)
J. Pelikan (1)
J. Prašnikar (1)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (5)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Winkler (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
Jernej Bahovec (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Jos. Anner (1)
Jos. Diwischovsky (2)
Jos. Saller & A. Knesevič (12)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Julius Muller (2)
Jv. A. Standl (2)
K. Schnegerk (1)
Kerlo (2)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Koroški muzej (1)
Kranj (1)
KUD Ig (1)
Kulturna skupnost (13)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kunzfeld & Laizner (3)
L. Armata (1)
L. Bude (3)
L. Funtek (17)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (1)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (4)
L. Krach (2)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (1)
L. Schwentner (5)
L. Wittmann (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Ljubljana (2)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (5)
M. Carposio (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (2)
M. Natek (1)
M. Norden (1)
M. Reichstein (1)
M. Schäber (1)
M. Štupar (4)
M. Švabič (1)
M. Zanutto (1)
Maribor (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (4)
Muzej jeseniške občine (2)
Narodna galerija (20)
Narodni muzej (2)
O. Dasch (1)
O. Sadar (1)
Občina (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (3)
P. Škof (1)
Photogr. Artist. Anstalt von Ernest Pogorelz (1)
Photograph. Atelier von Joh. Winkler (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Photographisches Atelier Primus Skoff (1)
Pokorny (1)
Pommer (1)
Prader & Bauer (1)
Prešernova družba (2)
Prosvetno društvo (1)
Putsch (1)
R. Krach (10)
R. Krziwanek (1)
R. Neumann (1)
R. Podobnik (1)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
S. Benčić (1)
S. Hering (1)
S. Kurucz (1)
S. Magolič (1)
S. Šantel (1)
S. Volkmann (4)
S. Weitzmann (1)
samozal. E. Pogorelz (11)
samozal. J. Diwischovsky (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Siekely (1)
Slavia Press (1)
Slomškova založba (2)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (2)
Staut (1)
Stengel & tovariši (1)
Studio fotografico Goriziano (2)
T. Bajec (1)
Th. Bohm (1)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umetniški salon Miha Maleš (1)
V. Angerer (1)
V. Bešter (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenvein (3)
V. Lobenwein (2)
V. Lobenwien (1)
V. Schertle (1)
W. Kral (1)
W. Pick (1)
W. Schulze (1)
Z. Vidmar (1)
Pravice
javna domena (5806)odstrani
Išči med rezultati (5806)