Ko mrtvi žive uče – anatomija skozi čas

V zbirki so po kronološkem zaporedju nastanka prikazana nekatera vplivnejša dela s področja anatomije, ki so bila leta 2015 predstavljena tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici na razstavi Ko mrtvi žive uče. Znanstvene študije, priročniki, anatomski atlasi in drugo gradivo, ki ga hranita Narodna in univerzitetna knjižnica in Semeniška knjižnica, kažejo na razvoj področja, ki sega od prvih znanih poskusov sistematičnega spoznavanja zgradbe in delovanja človekovega telesa vse do 20. stoletja. Na ogled so dela številnih svetovno znanih imen, kot so Hipokrat, Galen, Avicenna, Mesue, Vesalij, Bartholin, Evstahij, Hunter in Zinn, pa tudi dveh domačih avtorjev, ki sta pomembno prispevala k razvoju anatomije na Slovenskem. To sta bila Alojzij Homan in Janez Plečnik.

O tem, da je bilo zanimanje za medicino oziroma anatomijo na današnjem slovenskem ozemlju še kako živo tudi v preteklosti, pričajo tudi lastniške zabeležke in drugi rokopisni dodatki na naslovnih straneh, spojnih listih in ob robu besedila predstavljenih knjig. Številne izmed njih so bile nekoč v lasti pomembnih posameznikov in ustanov.

Virtualna razstava je na voljo tudi na: http://www.dlib.si/razstave/anatomija/


Število rezultatov iskanja: 478

Založnik
(27)
[Friedrich Reichardt] (1)
1A internet (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Poznik (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
Audibook (13)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
Bei Mösle (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Bonex (1)
C. Heymanns Verlag (1)
C. k. dvorne in deržavne tiskarnice (1)
Coppag in Skert (1)
D. Hribar (1)
Dashöfer (6)
de l'Imprimerie du gouvernement (1)
Deželna prisilna delavnica (3)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Druck und Verlag von J.K. Kienreich (1)
Društvo Pravnik (2)
Društvo 'Pravnik' (5)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor (1)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (3)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Georgen Schenken (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
E. Pierson (1)
E. Volčič (1)
Eger (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Evropska pravna fakulteta (4)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Law (2)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (17)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za upravo (7)
Fakulteta za varnostne vede (2)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
gaj (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen vom Trattner ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (2)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt in der v. Kleinmayerschen Buchdrukerey (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr ... (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (2)
Gospodarski vestnik (3)
GV založba (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ign. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (20)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (1)
Ioannes Gymnicus (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
IUS Software, GV založba (3)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Leon (1)
Joint Special Operations University (1)
Jug (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Katoliška bukvarna (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
krain. Industri=Gesellschaft (1)
Krain. Landes-Ausschusse (1)
Laibach cgedruckt in der Kleinmayerschen ... Gubernialbuchdruckerey, durch Ignaz Merk ... (1)
Litera (1)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Mestna hranilnica ljubljanska (1)
Ministarstvo informacija i narodnog prosvjećivanja u saradnji s Ministarstvom pravde (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministry of Defense, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodna Tiskarna (1)
Národna tiskarna (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnjen v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Pasadena (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Planet GV (1)
Pravna fakulteta (11)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (2)
Pravni fakultet Univerziteta (1)
R. Eger & Sohn (1)
Reforma (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
RSS (4)
s. n. (2)
s.n. (1)
samozal. (3)
Sanje (4)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Singriener (1)
Skopje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Sophia (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Sožitje Association (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskovna zadruga (2)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Caes. Reg. aulae et status typographiae (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
University of Maribor Press (4)
University of Maribor, University Press (3)
Univerza (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (12)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list Republike Slovenije (14)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (8)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod IRC (16)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (2)
Zveza SUP (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (478)