Ko mrtvi žive uče – anatomija skozi čas

V zbirki so po kronološkem zaporedju nastanka prikazana nekatera vplivnejša dela s področja anatomije, ki so bila leta 2015 predstavljena tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici na razstavi Ko mrtvi žive uče. Znanstvene študije, priročniki, anatomski atlasi in drugo gradivo, ki ga hranita Narodna in univerzitetna knjižnica in Semeniška knjižnica, kažejo na razvoj področja, ki sega od prvih znanih poskusov sistematičnega spoznavanja zgradbe in delovanja človekovega telesa vse do 20. stoletja. Na ogled so dela številnih svetovno znanih imen, kot so Hipokrat, Galen, Avicenna, Mesue, Vesalij, Bartholin, Evstahij, Hunter in Zinn, pa tudi dveh domačih avtorjev, ki sta pomembno prispevala k razvoju anatomije na Slovenskem. To sta bila Alojzij Homan in Janez Plečnik.

O tem, da je bilo zanimanje za medicino oziroma anatomijo na današnjem slovenskem ozemlju še kako živo tudi v preteklosti, pričajo tudi lastniške zabeležke in drugi rokopisni dodatki na naslovnih straneh, spojnih listih in ob robu besedila predstavljenih knjig. Številne izmed njih so bile nekoč v lasti pomembnih posameznikov in ustanov.

Virtualna razstava je na voljo tudi na: http://www.dlib.si/razstave/anatomija/


Število rezultatov iskanja: 188

Založnik
a Iohanne Fabro (1)
Andrej Komel (1)
ATS Od me-je (1)
auo ! der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Reichard (1)
D. Hribar (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Dümmler (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (30)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bei N. Gertsch (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Georg Heptner (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Maria Theresia Heptnerin ... (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit Königl. Universitätsschriften (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu finden bey Johann Friederich Eger ... (1)
gedruckt und zu finden bey Johann Retzer ... (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
H. Slovák (1)
Hermagoras (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
in der Herrllischen Buchhandlung (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. J. Augustin (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jugoslovanska knjigarna (2)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. Stampfel (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
literis Grosserianis (1)
Ljudska knjigarna (1)
Matica slovenska (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (1)
R. Trofenik (1)
Rokus Klett (10)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Skrivnost (1)
Slori (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Ulrich Morhart (1)
University of Maribor Press (2)
University of Maribor, University Press (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl''schen Buchhandlung (Joh. Lor. Greiner) (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Višja strokovna šola Academia (2)
W. Blanke (1)
W. Braumüller (1)
Wilhelm Braumüller (4)
z slovih plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (11)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zeschko & Till (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Išči med rezultati (188)