Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

 1. 1980
   10

 2. 1981
   5

 3. 1982
   2

 4. 1983
   13

 5. 1984
   15

 6. 1985
   38

  številka: 23 (1985)
  številka: 24 (1985)
  številka: 25 (1985)
  številka: 26 (1985)
  Tatarska žvižgalka (6 (1985), 25 ; str. 47, 1985)
  Beloliska (6 (1985), 23 ; str. 10, 1985)
  Iz ornitološke beležnice (6 (1985), 23 ; str. 10, 1985)
  Ali mala čigra Sterna albifrons gnezdi na Ptujskem jezeru (6 (1985), 23 ; str.10, 1985)
  Kričava čigra (6 (1985), 25 ; str. 49, 1985)
  Mestna lastovka (6 (1985), 25 ; str. 49-50, 1985)
  Žličarka (6 (1985), 26 ; str.66, 1985)
  Ujet "rumeni" brezovček Acanthis flammea (številka: 24, 1985)
  Račka nevestica Aix sponsa na Bledu (številka: 23, 1985)
  Prezimovanje pritlikavega kormorana Phalacrocorax pygmeus na Ptujskem in Ormoškem jezeru (številka: 23, 1985)
  Pojavljanje odraslih mladih plašic Remiz pendulinus v gnezditvenem obdobju leta 1984 (številka: 23, 1985)
  Gnezditev velikega škurha Numenius arquata na Ljubljanskem barju v letu 1985 (številka: 24, 1985)
  Zastrupljanje volkov v Črni gori in Makedoniji (številka: 24, 1985)
  Poročilo o obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1982 (številka: 24, 1985)
  Sklepi tretje konference ornitologov Jugoslavije (številka: 24, 1985)
  Iz ornitološke beležnice: Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 24, 1985)
  Prezimovanje galebov na Savi v Kranju v januarju 1985 (številka: 24, 1985)
  Poboj ptic v okolici Dubrovnika (številka: 24, 1985)
  Mali strnad Emberiza pusilla ugotovljen v Sloveniji (številka: 25, 1985)
  Ali mala cipa Anthus pratensis gnezdi v Sloveniji? (številka: 25, 1985)
  Od kod ovratniški papagajček Psittacula krameri na slovenski obali? (številka: 25, 1985)
  Iz ornitološke beležnice: Beločela gos Anser albifrons albifrons (številka: 25, 1985)
  Iz ornitološke beležnice: Velika bela čaplja Egretta alba (številka: 25, 1985)
  Kolonija sive čaplje Ardea cinerea v Bišu ogrožena (številka: 25, 1985)
  Planinski orel Aquila chrysaetos gnezdi tudi v slovenskem Primorju (številka: 25, 1985)
  Rdečenogi martinec Tringa totanus gnezdi v Sloveniji (številka: 25, 1985)
  Mala čigra Sterna albifrons gnezdi v Sečoveljskih solinah (številka: 26, 1985)
  Foto trenutek: Taščica Erithacus rubecula (številka: 26, 1985)
  Ekskurzija na Šar planino (številka: 26, 1985)
  Pojavljanje triprstega galeba Rissa tridactyla na Štajerskem (številka: 26, 1985)
  Predlog za zavarovanje dela Sečoveljskih solin (številka: 26, 1985)
  Iz ornitološke beležnice: Črni škarnik Milvus migrans (številka: 26, 1985)
  Iz ornitološke beležnice: Grmovščica Phylloscopus sibilatrix (številka: 26, 1985)
  Predlog za zavarovanje Sečoveljskih solin (številka: 26, 1985)
 7. 1986
   23

 8. 1987
   16

 9. 1988
   15

 10. 1989
   19

  številka: 39/40 (1989)
  številka: 41/42 (1989)
  Črni martinec Tringa erythropus (številka: 39/40, 1989)
  Skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris gnezdi v Sloveniji (številka: 39/40, 1989)
  Sove Zgornje Pivke (številka: 39/40, 1989)
  Gnezditev rdeče lastovke Hirundo daurica v dolini Glinščice pri Trstu (številka: 39/40, 1989)
  Rdečegrla cipa Anthus cervinus (številka: 39/40, 1989)
  Rdeča lastovka Hirundo daurica ujeta v Sečovljah (številka: 39/40, 1989)
  Novejši podatki o mali droplji Otis tetrax v Vojvodini (številka: 39/40, 1989)
  Prispevek k (pre)poznavanju črnoglavega muharja Ficedula hypoleuca in belovratega muharja F. albicollis v jesenskem perju (številka: 39/40, 1989)
  Invazija rožastega škorca Sturnus roseus v Črnogorsko primorje (številka: 39/40, 1989)
  Gnezdenje čopastega ponirka Podiceps cristatus v koloniji na ribnikih v Račah (številka: 41/42, 1989)
  Invazija rožastega škorca Sturnus roseus v Črnogorsko primorje (številka: 41/42, 1989)
  Razvoj populacije in ogroženost zlatovranke Coracias garrulus na avstrijskem Štajerskem (številka: 41/42, 1989)
  Ptiči Veržeja in okolice (številka: 41/42, 1989)
  Kooperativno obrambno vedenje črnih lisk Fulica atra v jati (številka: 41/42, 1989)
  Ptičji svet senožetnih sadovnjakov (številka: 41/42, 1989)
  Travniški vrabec Passer hispaniolensis ujet na Vrhniki, prvi dokazan primerek v Slovniji (številka: 41/42, 1989)
  Seznam dosedaj ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst (številka: 41/42, 1989)
 11. 1990
   19

 12. 1991
   54

  številka: 47 (1991)
  številka: 48 (1991)
  številka: 49 (1991)
  Gnezdenje črnega škarnjeka Milvus migrans pri Lescah (12, št. 48 (1991), str. 57-70. Ilustr, 1991)
  Srednji detel Dendrocopos medius (12 (1991), 48 ; str. 88, 1991)
  Kaspijska čigra Sterna caspia (12 (1991), 47 ; str. 31, 1991)
  Balkanski detel Dendrocopos lilfordi gnezdi tudi v Sloveniji (številka: 47, 1991)
  Črna žolna Dryocopus martius (letnik: 12, 1991)
  Kostanjevka Aythya nyroca na Dravskem polju nekoč in danes (letnik: 12, 1991)
  Gnezdenje črnega škarnjeka Milvus migrans pri Lescah (letnik: 12, 1991)
  Kako smo opazovali sove (številka: 47, 1991)
  Vedenje pribe Vanellus vanellus ob navzočnosti vsiljivca v gnezditvenem obdobju na Sorškem polju (številka: 47, 1991)
  Bela štorklja Ciconia ciconia na jugovzhodnem Dolenjskem (številka: 47, 1991)
  Pogovor z dr. Sergejem Matvejevom (številka: 47, 1991)
  Vprašanja strokovnih in slovenskih ptičjih imen (številka: 47, 1991)
  Pojavljanje jezerskega martinca Tringa stagnatilis v Sloveniji (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Planinski orel Aquilla chrysaetos (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Ribji orel Pandion haliaetus (številka: 48, 1991)
  Predlog za zaščito grmovnega ekosistema nad Račjim dvorom (številka: 48, 1991)
  Belobrada penica Sylvia cantillans (številka: 48, 1991)
  Poročila od koderkoli: Kolpa (številka: 48, 1991)
  Vsaki ptici svoje ime (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Grahasta tukalica Porzana porzana (številka: 48, 1991)
  Gnezdenje sivogrlega ponirka Podiceps grisegena na Cerkniškem jezeru (številka: 48, 1991)
  Svilnica Cettia cetti (številka: 48, 1991)
  Robidna trstnica Acrocephalus dumetorum - nova vrsta ornitofavne Slovenije (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Planinska kavka Pyrrhocorax graculus (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Skalni plezalček Tichodroma muraria (številka: 48, 1991)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 48, 1991)
  Iz ornitološke beležnice: Bela štorklja Ciconia ciconia (številka: 48, 1991)
  Ptice pragozdnih ostankov Rajhenavski Rog in Pečka (številka: 49, 1991)
  Žerjav Grus grus (številka: 49, 1991)
  Nova kolonija rečnega galeba Larus ridibundus in navadne čigre Sterna hirundo v Hočah pri Mariboru (številka: 49, 1991)
  Pikasti martinec Tringa ochropus (številka: 49, 1991)
  Društveni izlet na Cerkniško jezero (številka: 49, 1991)
  Zlatouhi ponirek Podiceps auritus (številka: 49, 1991)
  Mušja listnica Phylloscopus inornatus, ugotovljena tudi v Sloveniji (številka: 49, 1991)
  Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih severovzhodne Slovenije (številka: 49, 1991)
  Žličarka Platalea leucorodia (številka: 49, 1991)
  Zimska raca Clangula hyemalis (številka: 49, 1991)
  Kadavri, najdeni v severovzhodni Sloveniji (številka: 49, 1991)
  Rjava cipa Anthus campestris gnezdi tudi na Notranjskem (številka: 49, 1991)
  Mala uharica Asio otus (letnik: št. 48, 1991)
  Čuk Athene noctua (letnik: št. 48, 1991)
  Siva čaplja Ardea cinerea (letnik: št. 48, 1991)
  Lesna sova Strix aluco (letnik: št. 48, 1991)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (letnik: št. 48, 1991)
  Repnik Acanthis cannabina (letnik: št. 48, 1991)
  Povodni kos Cinclus cinclus (letnik: št. 49, 1991)
  Pepelasti lunj Circus cyaneus (letnik: št. 49, 1991)
  Njivska gos Anser fabalis, beločela gos Anser albifrons (letnik: št. 49, 1991)
  Navadna postovka Falco tinnunculus (letnik: št. 49, 1991)
  Pinoža Fringilla montifringilla (letnik: št. 49, 1991)
  Veliki kormoran Phalacrocorax carbo (letnik: št. 49, 1991)
 13. 1992
   43

  številka: 50 (1992)
  številka: 51 (1992)
  številka: 52 (1992)
  številka: 53 (1992)
  številka: 54 (1992)
  številka: 55 (1992)
  Poletni prelet pobrežnikov Larilimicolae na Cerkniškem jezeru v letu 1991 (številka: 50, 1992)
  Južna postovka Falco naumanni (številka: 50, 1992)
  Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi (številka: 50, 1992)
  Veliki škurh Numenius arquata (številka: 50, 1992)
  Ornitološka kronika 1990 (številka: 50, 1992)
  O pojavljanju in prehranjevanju rdečenoge postovke Falco vespertinus v Slovenski Istri (številka: 51, 1992)
  Gnezditev malega deževnika Charadrius dubius v antropogenih habitatih v Ljubljani (številka: 51, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Ljubljanskem barjuu (številka: 51, 1992)
  Gnezditvena biologija male bobnarice Ixobrychus minutus na ribnikih v Dragi pri Igu (številka: 52, 1992)
  Velika bobnarica Botaurus stellaris (številka: 52, 1992)
  Ptiči hrastovega pragozda in bližnje okolice v Krakovskem gozdu (številka: 52, 1992)
  Puklež Lymnocryptes minimus (številka: 52, 1992)
  Rjavka Aythya marila (številka: 52, 1992)
  Bibliografija (številka: 53, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Murskem polju (številka: 54, 1992)
  Ptiči v "Favni" Henrika Freyerja - ob 150. obletnici njenega izida (številka: 54, 1992)
  Mlakarica Anas platyrhynchos (številka: 54, 1992)
  Rjava komatna tekica Glareola pratincola (številka: 54, 1992)
  Pozen prelet rdečih lastovk Hirudo daurica v severni Dalmaciji (številka: 54, 1992)
  Veliki prodnik Calidris canutus (številka: 54, 1992)
  Labod pevec Cygnus cygnus (številka: 54, 1992)
  Duplinska gos Tadorna tadorna (številka: 54, 1992)
  Rdečenogi polojnik Himantopus himantopus (številka: 54, 1992)
  Pomembna avifavnistična poročila o gostujočih vrstah na avstrijskem Koroškem (številka: 54, 1992)
  Plotni strnad Emberiza cirlus na avstrijskem Štajerskem (številka: 54, 1992)
  Opazovanje španskega kupčarja Oenanthe hispanica ob Cerkniškem jezeru (številka: 55, 1992)
  Vertikalna distribucija ptic na pašnikih planin Zapleč in Zaprikraj (številka: 55, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Dravskem polju (številka: 55, 1992)
  Osredek na Cerkniškem jezeru (številka: 55, 1992)
  Opazovanje španskega kupčarja Oenanthe hispanica ob Cerkniškem jezeru (številka: 55, 1992)
  Sivogrli ponirek Podiceps griseigena (številka: 55, 1992)
  Višinska meja naseljenosti močvirske sinice Parus palustris in gorske sinice P. montanus na Pohorju (številka: 55, 1992)
  Prlivka Burhinus oedicnemus na avstrijskem štajerskem (številka: 55, 1992)
  Črna komatna tekica Glareola nordmanni ugotovljena na Hrvaškem (številka: 55, 1992)
  Belolična čigra Chlidonias hybrida (številka: 55, 1992)
  Črna komatna tekica Glareola nordmanni ugotovljena na Hrvaškem (številka: 55, 1992)
  Višinska meja naseljenosti močvirske sinice Parus palustris in gorske sinice P. montanus na Pohorju (številka: 55, 1992)
 14. 1993
   31

  številka: 56/57 (1993)
  številka: 58/59 (1993)
  številka: 60 (1993)
  številka: 61 (1993)
  Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice (številka: 56/57, 1993)
  Ornitološki izlet na Cerkniško jezero dne 31.5.1992 (številka: 56/57, 1993)
  O naravovarstvenem konceptu Cerkniškega jezera s poudarkom na varstvu ptic (številka: 56/57, 1993)
  Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju (številka: 56/57, 1993)
  Steinbergovo izročilo (številka: 56/57, 1993)
  Kaj pravijo zgodovinski in sodobni viri o nekaterih redkih in vprašljivih gnezdilkah Slovenije (številka: 58/59, 1993)
  Prvo opazovanje čopaste kukavice Clamator glandarius v Sloveniji (številka: 58/59, 1993)
  Veliki prodnik Calidris canutus (številka: 60, 1993)
  Črnonoga čigra Gelochelidon nilotica (številka: 60, 1993)
  Rjava cipa Anthus campestris (številka: 60, 1993)
  Letovanje ali celo gnezdenje pikastega martinca Tringa ochropus blizu Godoviča? (številka: 60, 1993)
  Navadni kupčar Oenanthe oenanthe (številka: 60, 1993)
  Dular Eudromias morinellus na Cerkniškem jezeru (številka: 60, 1993)
  Ornitološki atlas Ljubljanskega barja - poročilo o poteku popisovanja (številka: 60, 1993)
  Žličarka Platalea leucorodia (številka: 60, 1993)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 60, 1993)
  Kaspijska čigra Sterna caspisa (številka: 60, 1993)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 60, 1993)
  Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo (številka: 61, 1993)
  Ptice ob spodnjem toku reke Save (številka: 61, 1993)
  Ekološke značilnosti ptičev ob spodnjem toku Save (številka: 61, 1993)
  Prispevek k poznavanju gnezdilk gozda Dobrava (številka: 61, 1993)
  Ornitološki pomen gramoznic in glinokopov Krškobrežiškega polja (številka: 61, 1993)
  Ureditev nadomestnega biotopa za čebelarje Merops apiaster v peskokopu na Bizeljskem (številka: 61, 1993)
  Naravovarstveni pomen habitatov v spodnjem Posavju (številka: 61, 1993)
  Seznam redkih vrst ptic Slovenije 1990 (številka: 58-59, 1993)
  Poročilo o redkih vrstah ptic v Sloveniji za leto 1991 (številka: 58-59, 1993)
 15. 1994
   28

  številka: 62 (1994)
  številka: 63 (1994)
  številka: 64 (1994)
  številka: 65/66 (1994)
  številka: 67 (1994)
  Pojavljanje in gnezditvena gostota malega ponirka Tachybaptus ruficollis v ormoških bazenih (številka: 62, 1994)
  Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka - poročilo o poteku popisovanja (številka: 62, 1994)
  Ocena o vplivih solinarske in marikulturne dejavnosti na ornitofavno Sečoveljskih solin (številka: 62, 1994)
  Raca žličarica Anas clypeata (številka: 62, 1994)
  Pojavljanje pegama Bombycilla garrulus v Sloveniji - nekoč in danes (številka: 62, 1994)
  Grahasta tukalica Porzana porzana (številka: 62, 1994)
  Čopasta čaplja Ardeola ralloides (številka: 62, 1994)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1992 (številka: 63, 1994)
  Veliki žagar Mergus merganser (številka: 63, 1994)
  Gnezdenje črne liske Fulica atra v Dragi na Ljubljanskem barju (številka: 63, 1994)
  Modra taščica Luscinia svecica (številka: 63, 1994)
  Koconogi čuk Aegolius funereus (številka: 64, 1994)
  Prvo opazovanje črne njorke Cepphus grylle v Sloveniji (številka: 64, 1994)
  Ornitološka kronika za leto 1992 (številka: 64, 1994)
  Selitev plašice Remiz pendulinus prek Slovenije - novi dokazi za vzhodno selitveno pot (številka: 64, 1994)
  Gnezditvena biologija malega ponirka Tachybaptus ruficcolis na ribnikih v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju (številka: 65/66, 1994)
  Sivi vodomec Ceryle rudis v Črnogorskem primorju (številka: 65/66, 1994)
  Akumulacija Medvedce pri Pragerskem (številka: 65/66, 1994)
  Dinamika prehrane pegaste sove Tyto alba na gradu Rače (številka: 65/66, 1994)
  Popis ptic volčeških travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje (številka: 65/66, 1994)
  Zanimivosti iz življenja lesne sove Strix aluco (številka: 65/66, 1994)
  Rački in Turnovi ribniki (številka: 65/66, 1994)
  Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije (številka: 67, 1994)
 16. 1995
   49

  številka: 68/69/70 (1995)
  številka: 71 (1995)
  številka: 72 (1995)
  številka: 73 (1995)
  Planinski orel Aquilla chrysaetos (16 (1995), 71 ; str. 126, 1995)
  Podhujka Caprimulgus europaeus (letnik: 16, 1995)
  Kaspijska čigra Sterna caspia (letnik: 16, 1995)
  Srednji žagar Mergus serrator (letnik: 16, 1995)
  Mala uharica Asio otus (letnik: 16, 1995)
  Beloliska Melanitta fusca (letnik: 16, 1995)
  Velika bobnarica Botaurus stellaris (letnik: 16, 1995)
  Dnevni prelet vodnih ptic v dravski loki pri Ptuju - prezimovanje ali selitev? (številka: 68/69/70, 1995)
  Lokalni ornitološki atlas Drave (Maribor - Ptuj) 1989 - 1992 (številka: 68/69/70, 1995)
  Hidrološke značilnosti reke Drave (številka: 68/69/70, 1995)
  Breguljka Riparia riparia ob slovenski subpanonski Dravi (številka: 68/69/70, 1995)
  Drava - evropsko pomembna ornitološka lokaliteta (številka: 68/69/70, 1995)
  Pojavljanje plotnega strnada Emberiza cirlus v severovzhodni Sloveniji (številka: 68/69/70, 1995)
  Drava med Mariborom in Središčem ob Dravi - področje konflikta med varstvom narave in razvojno politiko (številka: 68/69/70, 1995)
  Opazovanje grivaste gosi Branta bernicla na Lendavskem jezeru (številka: 71, 1995)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1992 (številka: 71, 1995)
  Rjavi lunj Circus aeruginosus (številka: 71, 1995)
  Labod pevec Cygnus cygnus (številka: 71, 1995)
  Žerjav Grus grus (številka: 71, 1995)
  Spremljanje številčnosti vodnih ptičev v Sečoveljskih solinah (številka: 71, 1995)
  Škrjančar Falco subbuteo (številka: 71, 1995)
  Temminckov prodnik Calidris temminckii (številka: 71, 1995)
  Naravovarstveno vrednotenje ptičev Banjšic (številka: 71, 1995)
  Močvirski lunj Circus pygargus (številka: 71, 1995)
  Črna čigra Chlidonias niger (številka: 71, 1995)
  Rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus na Dravskem polju (številka: 71, 1995)
  Veliki kormoran Phalacrocorax carbo na ribnikih za vzrejo toplovodnih vrst rib v severovzhodni Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Veliki kormorani Phalacrocorax carbo v krajinskem parku Rački ribniki - Požeg (Slovenija) (številka: 72, 1995)
  Siva čaplja Ardea cinerea v spodnji Savinjski dolini (številka: 72, 1995)
  Prenočišče in počivališče velikih kormoranov Phalacrocorax carbo na Savi pod Ravnico (številka: 72, 1995)
  Najdbe obročkanih velikih kormoranov Phalacrocorax carbo v Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Ribojedi ptiči v Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Popis prezimujočih sivih čapelj Ardea cinerea in velikih kormoranov Phalacrocorax carbo v Sloveniji v letih 1994 in 1995 (številka: 72, 1995)
  Prvo opazovanje bengalske čigre Sterna bengalensis v Sloveniji (številka: 73, 1995)
  Spolna sestava in gnezditvena uspešnost velikega žagarja Mergus merganser na Trbojskem jezeru (številka: 73, 1995)
  Navadni brezovček Carduelis flammea (številka: 73, 1995)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1993 (številka: 73, 1995)
  Črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca (številka: 73, 1995)
  Srednji detel Dendrocopos medius (številka: 73, 1995)
  Popis kosca Crex crex v Sloveniji v letih 1992-93 (številka: 73, 1995)
  Rdečegrla cipa (številka: 73, 1995)
  Uvodnik (številka: 73, 1995)
  Gnezdenje zelenonoge tukalice Gallinula chloropus na ribnikih v Dragi na Ljubljanskem barju (številka: 73, 1995)
  Opazovanje brkatega sera Gypaetus barbatus v Triglavskem narodnem parku (številka: 73, 1995)
  Veliki strnad Miliaria calandra (številka: 73, 1995)
 17. 1996
   131

  številka: 74 (1996)
  številka: 75/76 (1996)
  številka: 77 (1996)
  številka: 78/79 (1996)
  Skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris (številka: 74, 1996)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 74, 1996)
  Velika bela čaplja Egretta alba (številka: 74, 1996)
  Podhujka Caprimulgus europaeus (številka: 74, 1996)
  Belovrati muhar Ficedula albicollis (številka: 74, 1996)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (številka: 74, 1996)
  Kozača Strix uralensis (številka: 74, 1996)
  Temminckov prodnik Calidris temminckii (številka: 74, 1996)
  Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 74, 1996)
  Veliki žagar Mergus merganser (številka: 74, 1996)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 74, 1996)
  Veliki strnad Miliaria calandra (številka: 74, 1996)
  Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 74, 1996)
  Srečanje z rumeno pastirico Motacilla flava (številka: 74, 1996)
  Veliki strnad Miliaria calandra (številka: 74, 1996)
  Bela štorklja Ciconia ciconia (številka: 74, 1996)
  Kmečka lastovka Hirundo rustica (številka: 74, 1996)
  Hribski škrjanec Lullula arborea (številka: 74, 1996)
  Zimska raca Clangula hyemalis (številka: 74, 1996)
  Kotorna Alectoris graeca (številka: 74, 1996)
  Kozača Strix uralensis (številka: 74, 1996)
  Zlatouhi pionirek Podiceps auritus (številka: 74, 1996)
  Žametna penica Sylvia melanocephala (številka: 74, 1996)
  Rjava cipa Anthus campestris (številka: 74, 1996)
  Žerjav Grus grus (številka: 74, 1996)
  Krokar Corvus corax (številka: 74, 1996)
  Soklič Falco columbarius (številka: 74, 1996)
  Turška grlica Streptopelia decaocto (številka: 74, 1996)
  Višinska razširjenost sov v Sloveniji (številka: 74, 1996)
  Rjasta gos Tadorna ferruginea (številka: 74, 1996)
  Brinovka Turdus pilaris (številka: 74, 1996)
  Črna vrana Corvus corone corone (številka: 74, 1996)
  Grivar Columba palumbus (številka: 74, 1996)
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos (številka: 74, 1996)
  Skalni plezavček Tichodroma muraria (številka: 74, 1996)
  Rezultati ankete o reviji Acrocephalus (številka: 74, 1996)
  Skrivnostna fotografija (številka: 74, 1996)
  Šašljeva višnjeva taščica (številka: 74, 1996)
  Mala bobnarica Ixobrychus minutus (številka: 74, 1996)
  Navadni zvonec Bucephala clangula (številka: 74, 1996)
  Mala bobnarica Ixobrychus minutus (številka: 74, 1996)
  Žličarka Platalea leucorodia (številka: 74, 1996)
  Ornitofavna ribnika Vrbje v spodnji Savinjski dolini in njegova naravovarstvena problematika (številka: 74, 1996)
  Divji petelin Tetro urogallus (številka: 74, 1996)
  Repaljščica Saxicola ruberta (številka: 74, 1996)
  Kamenjar Arenaria interpres (številka: 74, 1996)
  Rjavoglavi Srakoper Lanius senator (številka: 75/76, 1996)
  Muškatni galebček Lonchura punctulata (številka: 75/76, 1996)
  Rjasta gos Tadorna ferruginea (številka: 75/76, 1996)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1994 (številka: 75/76, 1996)
  Bela štorklja Ciconia ciconia (številka: 75/76, 1996)
  Kanadska gos Branta canadensis (številka: 75/76, 1996)
  Labod grbec Cygnus olor (številka: 75/76, 1996)
  Labod grbec Cygnus olor (številka: 75/76, 1996)
  Spremenljivi prodnik Calidris alpina (številka: 75/76, 1996)
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos (številka: 75/76, 1996)
  Čopasta čaplja Ardeola ralloides (številka: 75/76, 1996)
  Čipkasta raca Callonetta leucophrys (številka: 75/76, 1996)
  Navadni kupčar Oenanthe oenanthe (številka: 75/76, 1996)
  Prvo opazovanje malega rumenonogega martinca Tringa flavipes v Sloveniji (številka: 75/76, 1996)
  Plešec Gyps fulvus (številka: 75/76, 1996)
  Kirka mi je povedala (številka: 75/76, 1996)
  Duplar Columba oenas (številka: 75/76, 1996)
  Jesensko-zimska gnezditev krokarja Corvus corax v Mariboru (številka: 75/76, 1996)
  Polojnik Himantopus himantopus (številka: 75/76, 1996)
  Potrjeno gnezdenje črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji (številka: 75/76, 1996)
  Sokol plenilec Falco cherrug (številka: 75/76, 1996)
  Mali orel Hieraeetus pennatus (številka: 75/76, 1996)
  Rdečegrli slapnik Gavia stellata (številka: 75/76, 1996)
  Kritičen pogled na novejše kvantitativne raziskave v slovenski ornitologiji (številka: 75/76, 1996)
  Mali orel Hieraeetus pennatus (številka: 75/76, 1996)
  Gnezdilke močvirnih travnikov v zadrževalniku Medvedce na Dravskem polju (številka: 75/76, 1996)
  Kričava čigra Sterna Sandvicensis (številka: 75/76, 1996)
  Breguljka Riparia riparia (številka: 77, 1996)
  Veliki žagar Mergus merganser (številka: 77, 1996)
  Razširjenost laboda grbca Cygnus olor v severovzhodni Sloveniji (številka: 77, 1996)
  Rjava cipa Anthus campestris (številka: 77, 1996)
  Mnenja turistov in domačinov o ogroženosti laboda grbca Cygnus olor na Blejskem jezeru (številka: 77, 1996)
  Jesenska selitev velikega slavca Luscinia luscinia prek Slovenije (številka: 77, 1996)
  Čopasta črnica Aythya fuligula (številka: 77, 1996)
  Veliki skovik Otus scops (številka: 77, 1996)
  Srednji žagar Mergus serrator (številka: 77, 1996)
  Najdbe obročkanih labodov grbcev Cygnus olor v Sloveniji (številka: 77, 1996)
  Labodi grbci Cygnus olor na reki Krki (številka: 77, 1996)
  Kosec Crex crex (številka: 77, 1996)
  Skrivnostna fotografija (številka: 77, 1996)
  Ignoranca birokratskega aparata (IBA) (številka: 77, 1996)
  Kamenjar Arenaria interpres (številka: 77, 1996)
  Črna liska Fulica atra (številka: 77, 1996)
  Kukavica Cuculus canorus (številka: 77, 1996)
  Rožasti škorec Sturnus roseus (številka: 78/79, 1996)
  Rjavi lunj Circus aeruginosus (številka: 78/79, 1996)
  Navadna prosenka Pluvialis apricaria (številka: 78/79, 1996)
  Ali kozača Strix uralensis gnezdi na Ljubljanskem barju? (številka: 78/79, 1996)
  Brinovka Turdus pilaris (številka: 78/79, 1996)
  Mlinarček Sylvia Curruca (številka: 78/79, 1996)
  Mali galeb Larus minutus (številka: 78/79, 1996)
  Prodniki Calidaris var. (številka: 78/79, 1996)
  Kamenjar Arenaria interpres (številka: 78/79, 1996)
  Tamariskovka Acrocephalus melanopogon (številka: 78/79, 1996)
  Gnezditvene navade sive pastirice Motacilla cinerea v osrednji Sloveniji (številka: 78/79, 1996)
  Biosferni rezervat Drava-Mura (številka: 78/79, 1996)
  Gnezditev polojnika Himantopus himantopus v ormoških bazenih za odpadne vode (številka: 78/79, 1996)
  Beloliska Melanitta fusca (številka: 78/79, 1996)
  Zasedeno območje črne štorklje Ciconia nigra v Ljubljani (številka: 78/79, 1996)
  Črnoglavka Sylvia atricapilla (številka: 78/79, 1996)
  Povodni kos Cinclus cinclus (številka: 78/79, 1996)
  Planinska pevka Prunella collaris (številka: 78/79, 1996)
  Prodniki Calidaris var. (številka: 78/79, 1996)
  Zanimiva opažanja ptic ob reki Krki (številka: 78/79, 1996)
  Grahasta penica Sylvia nisoria (številka: 78/79, 1996)
  Dežela ob Muri - izvir fantazij (številka: 78/79, 1996)
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos gnezdi na Gorjancih (številka: 78/79, 1996)
  Puščavec Monticola solitarius (številka: 78/79, 1996)
  Krokar Corvus corax (številka: 78/79, 1996)
  Škrlatec Carpodacus erythrinus (številka: 78/79, 1996)
  Sivka pevka Prunella modularis (številka: 78/79, 1996)
  Ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus (številka: 78/79, 1996)
  Skrivnostna fotografija (številka: 78/79, 1996)
  Ornitološko zanimivi kraji (številka: 75-76, 1996)
  Janez Gregori: Zavarovani ribojedi ptiči in uravnavanje njihovega vpliva na ribištvo v Sloveniji (številka: 75-76, 1996)
  Skrivnostna fotografija (številka: 75-76, 1996)
  Ornitološko zanimivi kraji (številka: 75-76, 1996)
  V. Bejček, K. Stastny, K. Hudec: Atlas zimniho rozšireni ptaku v Česke republice (številka: 75-76, 1996)
  Pismo uredništvu (številka: 75-76, 1996)
  Potrjena gnezditev črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji (številka: 75-76, 1996)
  Ornitološka kronika za leto 1993 (številka: 75-76, 1996)
 18. 1997
   70

  številka: 80/81 (1997)
  številka: 82 (1997)
  številka: 84 (1997)
  številka: 85 (1997)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji (številka: 80/81, 1997)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 80/81, 1997)
  Sirijski detel Dendrocopos syriacus (številka: 80/81, 1997)
  Prezimovanje črnih lisk Fulica atra v Strunjanski laguni (številka: 80/81, 1997)
  Pegasta sova Tyto albo (številka: 80/81, 1997)
  Veliki skovik Otus scops (številka: 80/81, 1997)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 80/81, 1997)
  Selitev mrtvih ptic prek Slovenije (številka: 80/81, 1997)
  Kmečka lastovka Hirundo rustica (številka: 80/81, 1997)
  Nenavadno vedenje dolgorepk Aegithalos caudatus v ledenem dežju (številka: 80/81, 1997)
  Polojnik Himantopus himantopus (številka: 80/81, 1997)
  Črna žolna Dryocopus martius (številka: 80/81, 1997)
  Popis prezimujočih sivih čapelj Ardea cinerea, velikih kormoranov Phalacrocorax carbo in labodov grbcev Cygnus olor v Sloveniji v obdobju 1994-97 (številka: 80/81, 1997)
  Pojavljanje ribjega galeba Larus ichthyaetus v Sloveniji (številka: 80/81, 1997)
  D.J. Pain, M.W. Pienkowski (eds): Farming and Birds in Europe: The Common Agricultural Policy and its implications for Bird Conservation, ... (številka: 80/81, 1997)
  Kosec Crex crex (številka: 80/81, 1997)
  Skrivnostna fotografija (številka: 80/81, 1997)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 80/81, 1997)
  Vrbja listnica Phylloscopus collybita (številka: 80/81, 1997)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 80/81, 1997)
  Taščična penica Sylvia cantillans (številka: 80/81, 1997)
  Belolična čigra Chlidonias hybridus (številka: 80/81, 1997)
  Veliki kormoran Phalacrocorax carbo (številka: 80/81, 1997)
  Vrbja listnica Phylloscopus collybita (številka: 80/81, 1997)
  Čopasta črnica Aythya fuligula (številka: 80/81, 1997)
  Veliki strnad Miliaria calandra (številka: 80/81, 1997)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 80/81, 1997)
  Žličarica Anas clypeata (številka: 80/81, 1997)
  Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992) (številka: 82, 1997)
  Glutz von Blotzheim, U.N. und K. Bauer (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. 14/I-III... (številka: 84, 1997)
  Svilnica Cettia cetti (številka: 84, 1997)
  Postovka Falco tinnunculus, sraka Pica pica (številka: 84, 1997)
  Črnočeli srakoper Lanius minor (številka: 84, 1997)
  Svoboden kot ptica - ujeta v fotografijo (številka: 84, 1997)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1995 (številka: 84, 1997)
  Skrivnostna fotografija (številka: 84, 1997)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 84, 1997)
  Rjava čaplja Ardea purpurea (številka: 84, 1997)
  Novi podatki o mušji listnici Phylloscopus inornautus v Sloveniji (številka: 84, 1997)
  Vpliv čiščenja trstiščnih jarkov na gnezdenje ptic (številka: 84, 1997)
  Črna prosenka (številka: 84, 1997)
  Veliki kormoran (številka: 84, 1997)
  Žličarka Platalea leucorodia (številka: 84, 1997)
  Kozača Strix uralensis (številka: 84, 1997)
  Močvirska uharica Asio flammeus najdena na Ljubljanskem barju (številka: 84, 1997)
  Veliki srakoper Lanius excubitor (številka: 84, 1997)
  Povodni kos Cinclus cinclus (številka: 85, 1997)
  Planinski vrabec Montifringilla nivalis (številka: 85, 1997)
  Dale A. Zimmermann, Donald A. Turner in David J. Pearson Birds of Kenya and Northern Tanzania Helm Identification guides... (številka: 85, 1997)
  Škrjančar Falco subbuteo, grivar Columba palumbus (številka: 85, 1997)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 85, 1997)
  Kačar Circaetus gallicus (številka: 85, 1997)
  Gnezditvene navade povodnega kosa Cinclus cinclus aquaticus v osrednji Sloveniji (številka: 85, 1997)
  Simon Harrap in David Quinn Tits, Nuthatches & Treecreepers Helm Identification Guides... (številka: 85, 1997)
  Veliki prodnik Calidris canutus (številka: 85, 1997)
  Selitev kamenjarja Arenaria interpres prek Slovenije (številka: 85, 1997)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 85, 1997)
  Črnoglavi galeb Larus melanocephalus (številka: 85, 1997)
  Skalnata lastovka (številka: 85, 1997)
  Nekaj novih vpogledov v taksonomijo velikih galebov (številka: 85, 1997)
  Najdba soimenske podvrste rumenonogega galeba Larus cachinnans cachinnans v Sloveniji (številka: 85, 1997)
  Mali muhar Ficedula parva (številka: 85, 1997)
  Skrivnostna fotografija (številka: 85, 1997)
  Kaspijska čigra Sterna caspia (številka: 80-81, 1997)
  Mala bela čaplja Egretta garzetta (številka: 80-81, 1997)
  Veliki kormoran Phalacrocorax carbo (številka: 80-81, 1997)
 19. 1998
   99

  številka: 86 (1998)
  številka: 87/88 (1998)
  številka: 89 (1998)
  številka: 90/91 (1998)
  Ruševec Tetrao tetrix (številka: 86, 1998)
  Rjavoglavi srakoper Lanius senator in črnočeli srakoper L. minor (številka: 86, 1998)
  Škrlatec Carpodacus erythrinus (številka: 86, 1998)
  Podhujka Camprimulgus europaeus (številka: 86, 1998)
  Zanimive najdbe na tujem v Sloveniji obročkanih ptičev (številka: 86, 1998)
  Prispevek k poznavanju ptic Hraških mlak (številka: 86, 1998)
  Komatna tekica Glareola pratincola (številka: 86, 1998)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 86, 1998)
  In memoriam Martin Košir (številka: 86, 1998)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 86, 1998)
  Gnezditev pribe Vanellus vanellus na Dravskem polju (številka: 86, 1998)
  Siva čaplja Ardea cinerea (številka: 86, 1998)
  Njivska gos Anser fabalis (številka: 86, 1998)
  Kovaček Phylloscopus trochilus (številka: 86, 1998)
  Uvodnik (številka: 86, 1998)
  J. Watson (1997): The Golden Eagle. T & A D Poyser, London (številka: 86, 1998)
  Hagemeijer, E.J.M. and M.J. Blair (Editors): The EBBC Altas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & D Poyser, London (številka: 86, 1998)
  Skrivnostna fotografija (številka: 86, 1998)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 86, 1998)
  Mali martinec Actitis hypoleucos (številka: 86, 1998)
  Mala uharica Asio otus (številka: 86, 1998)
  Pepelasti lunj Circus cyaneus (številka: 87/88, 1998)
  Dlesk Coccothraustes coccothraustes (številka: 87/88, 1998)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji (številka: 87/88, 1998)
  Kozica Gallinago gallinago (številka: 87/88, 1998)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 87/88, 1998)
  Lefranc N., T. Worfolk (1997): Shrikes, a Guide to Shrikes of the World. Pica Press, Sussex (številka: 87/88, 1998)
  Plevelna trstnica Acrocephalus agricola ugotovljena tudi v Sloveniji (številka: 87/88, 1998)
  Konopnica Anas strepera (številka: 87/88, 1998)
  Beloglavi jastreb Gyps fulvus (številka: 87/88, 1998)
  Skrivnostna fotografija (številka: 87/88, 1998)
  Rečni galeb Larus ridibundus (številka: 87/88, 1998)
  Prvoletna črnoglavka Sylvia atricapilla ujeta v Rusiji med jesensko selitvijo v smeri SSV (številka: 87/88, 1998)
  Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju (številka: 87/88, 1998)
  Ornitološka kronika 1994, 1995 (številka: 87/88, 1998)
  Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju (številka: 87/88, 1998)
  Skrivnostna fotografija (številka: 87/88, 1998)
  Chris Kightley, Steve Madge in Dave Nurney (1998): Pocket Guide to the Birds of Britain and North-West Europe. Pica press, Sussex (številka: 87/88, 1998)
  Mednarodni popis ptičev na igriščih za golf - rezultati z igrišča Bled (številka: 87/88, 1998)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji (številka: 87/88, 1998)
  Srednji detel Dendrocopos (številka: 87/88, 1998)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (številka: 87/88, 1998)
  Nove vrste, nova imena (številka: 87/88, 1998)
  Domači vrabec Passer domesticus (številka: 87/88, 1998)
  Mali ponirek Tachybaptus ruficollis (številka: 87/88, 1998)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 87/88, 1998)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 87/88, 1998)
  Uvodnik (številka: 89, 1998)
  Grahasta tukalica Porzana porzana (številka: 89, 1998)
  Duplinska gos Tadorna tadorna (številka: 89, 1998)
  Nevestica Aix sponsa (številka: 89, 1998)
  Rdeča lastovka Hirundo daurica (številka: 89, 1998)
  Skalna lastovka Ptynoprogne rupestris (številka: 89, 1998)
  Taščica Erithacus rubecula (številka: 89, 1998)
  Potrjena gnezditev sirijskega detla Dendrocopos syriacus v Sloveniji (številka: 89, 1998)
  Brkata sinica Panurus biamicus (številka: 89, 1998)
  Prelet in pojavljanje sivke Aythya ferina v Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg v severovzhodni Sloveniji (številka: 89, 1998)
  Potrjena gnezditev sirijskega detla Dendrocopos syriacus v Sloveniji (številka: 89, 1998)
  Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku (številka: 89, 1998)
  Opazovanje velike govnačke Catharacta skua na Ormoškem jezeru (številka: 89, 1998)
  Plevica Plegadis falcinellus (številka: 89, 1998)
  Polojnik Himantopus himantopus (številka: 89, 1998)
  P. Sackl und O. Samwald (1997): Atlas der Brutvögel der Steiermark (številka: 89, 1998)
  Žerjav Grus grus (številka: 89, 1998)
  Veliki klinkač Aquila clanga (številka: 89, 1998)
  Zanimivosti od koderkoli (številka: 89, 1998)
  Mali skovik Glaucidium passerinum (številka: 89, 1998)
  Belorepec Haliaeetus albicilla (številka: 89, 1998)
  Gnezdenje kozače Strix uralensis v kočevsko-ribniških gozdovih (številka: 89, 1998)
  Bela štorklja Ciconia ciconia (številka: 89, 1998)
  Gnezditev dolgoprstega plezalčka Certhia familiaris v loki reke Mure (številka: 90/91, 1998)
  Beloglavi strnad Emberiza leucocephalos (številka: 90/91, 1998)
  Popis velikega skovika Otus scops na Ljubljanskem barju (številka: 90/91, 1998)
  Grivar Columba palumbus (številka: 90/91, 1998)
  Popis gnezditvene naselbine brinovke Turdus pilaris v Ključih pri Rodinah (številka: 90/91, 1998)
  Prelet in pojavljanje togotnika Philomachus pugnax na Dravskem polju (številka: 90/91, 1998)
  Skrivnostna fotografija (številka: 90/91, 1998)
  Washingtonska konvencija in Slovenija (številka: 90/91, 1998)
  Geister I.: Ali ptice res izginjajo?; TZS Ljubljana 1998 (številka: 90/91, 1998)
  Rdečenoga postovka Falco Vespertinus (številka: 90/91, 1998)
  Veliki prodnik Calidris cantus (številka: 90/91, 1998)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (številka: 90/91, 1998)
  Mali muhar Ficedula parva (številka: 90/91, 1998)
  Nova gnezdišča puščavca Monticola solitarius v Sloveniji (številka: 90/91, 1998)
  Plašica Remiz pendulinus (številka: 90/91, 1998)
  Popisa brškinke Cisticola juncidis, svilnice Cettia cetti in rakarja Acrocephalus arundinaceus v Primorju v razdobju dvajsetih let (številka: 90/91, 1998)
  Ali je populacija pribe Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju pred zlomom? (številka: 90/91, 1998)
  Beležke o opazovanju kozice Gallinago gallinago na Ljubljanskem barju (številka: 90/91, 1998)
  Gooders J.: Ptiči Slovenije in Evrope (Field guide to the Birds of Britain & Europe), prevod in priredba J. Gregori, MK Ljubljana 1998 (številka: 90/91, 1998)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 90/91, 1998)
  Skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris (številka: 90/91, 1998)
  Evropa ponuja in grozi (številka: 90/91, 1998)
  Veliki škruh Numenius arquata (številka: 90/91, 1998)
  Popis kosca Crex crex v Jovsih (številka: 90/91, 1998)
  V pričakovanju plime (številka: 87-88, 1998)
 20. 1999
   32

  številka: 92 (1999)
  številka: 93 (1999)
  številka: 94/96 (1999)
  številka: 97 (1999)
  Podoba žerjava v grbu Rač (številka: 92, 1999)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji (številka: 92, 1999)
  Plevica Plegadus falcinellus (številka: 92, 1999)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1996 (številka: 92, 1999)
  Prvo opazovanje uhatega škrjanca Eremophila alpestris v Sloveniji (številka: 92, 1999)
  Ornitolovci (številka: 93, 1999)
  Ruckner, D. (1998): Ptice hrvatske obale Jadrana. Hrvatski Prirodoslovni muzej in Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb (številka: 93, 1999)
  Mali klinkač Aquila pomarina (številka: 93, 1999)
  Plašica Remiz pendulinus (številka: 93, 1999)
  Novo gnezditveno prebivališče navadnega kupčarja Oenanthe oenanthe v Sloveniji (številka: 93, 1999)
  Turška grlica Streptopelia decaocto (številka: 93, 1999)
  Kozača Strix uralensis (številka: 93, 1999)
  Prvo opazovanje kraljičice Phylloscopus proregulus v Bolgariji in verjetno razlogi za njeno povečano pojavljanje v Evropi (številka: 93, 1999)
  Škrlatec Carpodacus erythrinus (številka: 93, 1999)
  Rdečenoga postovka Falco vespertinus (številka: 93, 1999)
  Primerjava dveh metod za ugotavljanje števila gnezdečih malih ponirkov Tachybaptus ruficollis, črnih lisk Fulica atra in zelenonogih tukalic Gallinula chloropus (številka: 93, 1999)
  Spremenljivi prodnik Calidris alpina alpina (številka: 93, 1999)
  Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo (številka: 93, 1999)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 93, 1999)
  Primerjava dveh metod za ugotavljanje števila gnezdečih malih ponirkov Tachybaptus ruficollis, črnih lisk Fulica atra in zelenonogih tukalic Gallinula chloropus (številka: 93, 1999)
  Prispevek k slovenskemu ornitološkemu imenoslovju in imenotvorju (številka: 94/96, 1999)
  Imenik ptic zahodne Palearktike (številka: 94/96, 1999)
  Nomenclatura carniolica barona Žige Zoisa - ob 200. obletnici rokopisa (številka: 94/96, 1999)
  Veliki klinkač Aquila clanga na Ljubljanskem barju (številka: 97, 1999)
  Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 97, 1999)
  Pojavljanje lopataste govnačke Stercorarius pomarinus v Sloveniji (številka: 97, 1999)
  Gnezditvena biologija rakarja Acrocephalus arundinaceus na ribnikih v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju (Slovenija) (številka: 97, 1999)
  Breeding distribution and ecology of the black stork Ciconia nigra in the Sava alluvial wetlands, Croatia (številka: 97, 1999)
 21. 2000
   54

  številka: 98/99 (2000)
  številka: 100 (2000)
  številka: 101 (2000)
  številka: 102/103 (2000)
  Veliki skovik Otus scops (letnik: 21, 2000)
  Mala uharica Asio otus (letnik: 21, 2000)
  Popis kozače Strix uralensis na Ljubljanskem vrhu (številka: 98/99, 2000)
  Koconogi čuk Aegolius funereus najden na Ljubljanskem barju (številka: 98/99, 2000)
  Sove - pred jubilejem revije Acrocephalus in po njem (številka: 98/99, 2000)
  Winter diet of the long-eared owl Asio otus in Slovenia (številka: 98/99, 2000)
  Smrtnost sov Strigiformes na avtocestah med Bologno in Trbižem (Italija) pozimi 1998-99 (številka: 98/99, 2000)
  Prispevek k poznavanju prehrane pegaste sove Tyto alba na Ljubljanskem barju in v Sečoveljskih solinah (številka: 98/99, 2000)
  Čuk (številka: 98/99, 2000)
  Kozača Strix uralensis v Sloveniji (številka: 98/99, 2000)
  Prispevek k poznavanju prehrane kozače Strix uralensis macroura na Kočevskem (številka: 98/99, 2000)
  Skupinska počivališča malih uharic Asio otus v Pomurju (številka: 98/99, 2000)
  Naravovarstvena problematika sten and Ospom kot gnezdišča velike uharice Bubo bubo (številka: 98/99, 2000)
  Mala uharica Asio otus (številka: 98/99, 2000)
  Pegasta sova Tyto alba v JV delu Prekmurja (številka: 98/99, 2000)
  Sove spodnje Savinjske doline (številka: 98/99, 2000)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Goričkem (številka: 98/99, 2000)
  Veliki skovik Otus scops na Goričkem (številka: 98/99, 2000)
  Velika uharica Bubo bubo (številka: 98/99, 2000)
  Rezultati popisa velikega skovika Otus scops na Ljubljanskem barju v letu 1999 (številka: 98/99, 2000)
  Prvo opazovanje bradate sove Strix nebulosa v Sloveniji (številka: 98/99, 2000)
  Kozača Strix uralensis (številka: 98/99, 2000)
  Sove Pohorja (številka: 98/99, 2000)
  Čuk Athene noctua (številka: 98/99, 2000)
  Zgodnje gnezdenje lesne sove Strix aluco blizu urbanega središča Ljubljane (številka: 98/99, 2000)
  Pojavljanje lesne sove Strix aluco v notranjskih in primorskih kraških jamah (številka: 98/99, 2000)
  Ptice Kozjanskega regijskega parka (številka: 100, 2000)
  Prvi teritorialni travniški vrabci Passer hispaniolensis v Sloveniji (številka: 100, 2000)
  Kozača Strix uralensis (številka: 100, 2000)
  Varstveno pomembne vrste ptic in njihovi habitati v Kozjanskem (številka: 100, 2000)
  Značilnosti gnezdišč mestne lastovke Delichon urbica v Kozjanskem parku (številka: 100, 2000)
  Sto številk Acrocephalusa (številka: 101, 2000)
  Bibliografija Acrocephalusa 1980-2000 (številka: 101, 2000)
  Hektocephalus (številka: 101, 2000)
  Evropsko pomembne populacije ptic v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Audouin's gull Larus audouinii, a new breeding gull species in the Adriatic sea (Croatia) (številka: 102/103, 2000)
  Prva potrjena gnezditev rdeče lastovke Hirundo daurica v Sloveniji (Kraški rob, JZ Slovenija) (številka: 102/103, 2000)
  Prvo opazovanje prekomorskega prodnika Calidris melanotos v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Form and function of aerial courtship displays in black storkes Ciconia nigra (številka: 102/103, 2000)
  Prvo opazovanje dolgorepe govnačke Stercorarius longicaudas v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Merjenje geografske razširjenosti ptic (številka: 102/103, 2000)
  Predselitvena disperzija kmečke lastovke Hirundo rustica v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Velika uharica Bubo bubo (številka: 98-99, 2000)
  Veliki skovik Otus scops in čuk Athene noctua (številka: 98-99, 2000)
  Čebelar Merops apiaster (številka: 102-103, 2000)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 102-103, 2000)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 102-103, 2000)
  Lesna sova Strix aluco (številka: 102-103, 2000)
  Kostanjevka Aythya nyroca (številka: 102-103, 2000)
 22. 2001
   53

  številka: 104/105 (2001)
  številka: 106/107 (2001)
  številka: 108 (2001)
  številka: 109 (2001)
  Pomen odvodnikov za ptice na Ljubljanskem barju (številka: 104/105, 2001)
  Status of tubenose seabirds Procellariiformes breeding in the eastern Adriatic (številka: 104/105, 2001)
  Skalni strnad Emberiza cia (številka: 104/105, 2001)
  Grmovščica Phylloscopus sibilatrix (številka: 104/105, 2001)
  Nove knjige: Kryštufek, B. and F. Janžekovič (1999): Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. DZS, Ljubljana. 544 str. ISBN 86-341-1803-7 (številka: 104/105, 2001)
  Komatar Turdus torquatus (številka: 104/105, 2001)
  A case of early breeding of grey heron Ardea cinerea in north Italy (številka: 104/105, 2001)
  Description of nests, nestlings and bredding behaviour of a Yemen Serin Serinus menachensis population in Tawi Attair sinkhole, Sultanate of Oman (številka: 104/105, 2001)
  Rumenokljuni viharnik Calonectris diomedea & sredozemski viharnik Puffinus yelkouan (številka: 104/105, 2001)
  The nesting of the little tern Sterna albifrons on the Drava river in Croatia and Hungary (številka: 104/105, 2001)
  Še eno gnezdenje navadnega kupčarja Oenanthe oenanthe na nizki nadmorski višini v Sloveniji (številka: 104/105, 2001)
  Nova gnezditvena kolonija navadne čigre Sterna hirudo v Pomurju (številka: 104/105, 2001)
  Rumena pastirica Montacilla flava na Cerkniškem polju (številka: 104/105, 2001)
  Popis velikega srakoperja Lanius excubitor na Dravskem in Ptujskem polju v decembru 2000 (številka: 104/105, 2001)
  Čebelar Merops apiaster (številka: 104/105, 2001)
  Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst (številka: 106/107, 2001)
  Travniški vrabec Passer hispaniolensis (številka: 106/107, 2001)
  Oljčni vrtnik Hippolais olivetorum & črnoglavi strnad Emberiza melanocephala (številka: 106/107, 2001)
  The status of the imperial eagle Aquila heliaca in Greece (številka: 106/107, 2001)
  Hudournik Apus apus (številka: 106/107, 2001)
  Veliki skovik Otus scops (številka: 106/107, 2001)
  Gnezditvena biologija, fenologija in razširjenost bele štorklje Ciconia ciconia v Sloveniji (številka: 106/107, 2001)
  Nove knjige (številka: 106/107, 2001)
  Notes on recent discoveries regarding the presence of the northern bald ibis Geronticus eremita in the upper adriatic region (številka: 106/107, 2001)
  Individuality in the northern bald ibis or waldrapp ibis Geronticus eremita - key features for a complex social system (številka: 106/107, 2001)
  Položaj alohtonih vrst v slovenski avifavni (številka: 106/107, 2001)
  Poročilo Nacionalne komisije za redkosti o opazovanju redkih vrst ptic za obdobje 1997 - 2000 (številka: 106/107, 2001)
  Nove knjige: Cleere, N. & D. Nurney (1988): Nightjars, a guide to nightjars and related nightbirds. Pica press, Sussex. 317 str., 36 barvnih strani z ilustracijami in 119 kart. ISBN 1-873403-48-8. (številka: 106/107, 2001)
  Lastovo - a new bottleneck site for the migratory honey buzzards Pernis apivorus? (številka: 108, 2001)
  Popis kosca Crex crex v Sloveniji leta 1999 kaže na kratkoročno stabilno populacijo (številka: 108, 2001)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji (številka: 108, 2001)
  Eleonora's falcon Falco eleonorae (številka: 108, 2001)
  Postovka Falco tinnunculus (številka: 108, 2001)
  Razširjenost in gostota kozače Strix uralensis na Krašici v Savinjskih alpah (številka: 108, 2001)
  Shelduck Tadorna tadorna (številka: 108, 2001)
  Popis kozače Strix uralensis macroura na Javornikih (številka: 108, 2001)
  The breeding density of Eurasian scops owl in urban areas of Pelješac peninsula in Southern Dalmatia (številka: 108, 2001)
  Prispevek k poznavanju smrtnosti ptic na cestah v Sloveniji (številka: 109, 2001)
  Čopasti škrjanec Galerida cristata (številka: 109, 2001)
  Dispersal by accident - the spoonbill Platalea leucorodia population in Croatia (številka: 109, 2001)
  First breeding of the Yellow-legged gull Larus cachinnans michahellis in the Karst (številka: 109, 2001)
  Konec skrivnosti o ne-gnezdenju hudournikov Apus apus v Ljubljani? (številka: 109, 2001)
  Gnezditvena biologija šmarnice Phoenicurus ochruros v osrednji Sloveniji (številka: 109, 2001)
  Širjenje severozahodne meje gnezditvenega areala travniškega vrabca Passer hispaniolensis vzdolž jadranske obale (številka: 109, 2001)
  Prvi teritorialni črnoglavi galeb Larus melanocephalus v Sloveniji (številka: 109, 2001)
  Dolgorepa raca Anas acuta (številka: 104\105, 2001)
  Brinovka Turdus pilaris (številka: 104-105, 2001)
  Veliki galeb Larus marinus (številka: 104-105, 2001)
  Togotnik Philomachos pugnax (številka: 106-107, 2001)
 23. 2002
   70

  številka: 110/111 (2002)
  številka: 112 (2002)
  številka: 113/114 (2002)
  številka: 115 (2002)
  Kozača Strix uralensis (letnik: 23, 2002)
  Škorec Sturnus vulgaris (letnik: 23, 2002)
  Veliki klinkač Aquila clanga (številka: 110/111, 2002)
  Diet of the red-backed shrike Lanius collurio in Bulgaria (številka: 110/111, 2002)
  Snežni strnad Plectrophenax nivalis (številka: 110/111, 2002)
  Čopasta čaplja Ardeola ralloides (številka: 110/111, 2002)
  Peregrine falcon Falco peregrinus (številka: 110/111, 2002)
  Rjavi galeb Larus fuscus (številka: 110/111, 2002)
  Zimsko štetje mokožev Rallus aquaticus v Sloveniji (številka: 110/111, 2002)
  Pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus (številka: 110/111, 2002)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji (številka: 110/111, 2002)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 110/111, 2002)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija) (številka: 110/111, 2002)
  Changes in population size of some shorebirds breeding at Ulcinj salt-pans in Montenegro (številka: 110/111, 2002)
  The actual status of slender-billed gull Larus genei on the southern Dalmatian coast (številka: 110/111, 2002)
  Krokar Corvus corax (številka: 112, 2002)
  Čapljica Ixobrzchus minutus (številka: 112, 2002)
  White stork Ciconia ciconia survey in Pelagonia indicates a decrease in its breeding population and colony disintegration (številka: 112, 2002)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 112, 2002)
  Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugozahodni Sloveniji (številka: 112, 2002)
  Sredozemski sokol Falco eleonorae (številka: 112, 2002)
  Sove v cerkvah, gradovih in drugih objektih na območju Vipavske doline in Krasa v JZ Sloveniji (številka: 112, 2002)
  Solitary breeding of griffon vulture Gyps fulvus on the island of Pag (Croatia) in 1997 (številka: 112, 2002)
  Sokol plenilec Falco cherrug (številka: 112, 2002)
  Wallcreeper Tichodroma muraria (številka: 112, 2002)
  A case of late breeding of the black stork ciconia nigra in northwestern Voivodina (Serbia) (številka: 112, 2002)
  Dolgoprsti plezalček Certhia familiaris (številka: 112, 2002)
  Kotorna Alectoris graeca (številka: 112, 2002)
  Nove knjige (številka: 112, 2002)
  Effect of floods on the distribution of meadow birds on Ljubljansko barje (številka: 112, 2002)
  Rečni galeb Larus ridibundus (številka: 112, 2002)
  Žličarka Platalea leucorodia (številka: 113/114, 2002)
  The first breeding records of avocets Recurvirostra avtosetta for Croatia and Kopački rit (številka: 113/114, 2002)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 113/114, 2002)
  Forum: Comments on the short article Tucakov, M. (2002): A case of late breeding of the Black Stork Ciconia nigra ... (številka: 113/114, 2002)
  Zimska prehrana velikega srakoperja Lanius excubitor na Ptujskem polju (številka: 113/114, 2002)
  The structure of habitat used by hazel grouse Bonasa bonasia during winter (številka: 113/114, 2002)
  Sove Trnovskega gozda: gostota, višinska razširjenost in medvrstni odnosi (številka: 113/114, 2002)
  Ali je populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju (še) stabilna? (številka: 113/114, 2002)
  Odnosi med telesno velikostjo, razširjenostjo in gostoto gnezdečih ptic v Sloveniji (številka: 113/114, 2002)
  The fluctuation of breeding numbers of Relict Gull Larus relictus on lake Alakol (SE Kazakhstan) (številka: 115, 2002)
  Common tern Sterna hirundo breeding population (številka: 115, 2002)
  Čapljica Ixobrychus minutus (številka: 115, 2002)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 115, 2002)
  Mebs, T. (2002): Greivogel Europas - Biologie, Bostandsverhaltnisse, Bestandsgefahrdung Franckh - Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 246 strani. ISBN 3-440-06838-2, Cena: 26,90 EUR (številka: 115, 2002)
  Lesna sova Strix aluco (številka: 115, 2002)
  Liska Fulica atra and črnorepi kljunač (številka: 115, 2002)
  Nekaj gnezditvenih navad kozače Strix uralensis v Sloveniji (številka: 115, 2002)
  Koconogi čuk Aegolius funereus (številka: 115, 2002)
  Siva gos Anser anser (številka: 115, 2002)
  Slavonian grebe Podiceps auritus (številka: 115, 2002)
  Gostota pojočih samcev velike uharice Bubo bubo na Dugem otoku (S Dalmacija, Hrvaška) (številka: 115, 2002)
  Bearded tit Panurus biarmicus (številka: 115, 2002)
  Mali sokol Falco columbarius (številka: 115, 2002)
  Hudournik Apus apus (številka: 115, 2002)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju zgornjega toka reke Save v zimi 1998/99 (Slovenija) (številka: 115, 2002)
  Skobec Accipiter nisus (številka: 110-111, 2002)
  Skobec Accipiter nisus (številka: 110-111, 2002)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 110-111, 2002)
  Sloka Scolopax rusticola (številka: 110-111, 2002)
  Acrocephalus - mednarodna ornitološka revija za jugovzhodno Evropo in vzhodno mediteransko regijo (številka: 110-111, 2002)
  Acrocephalus - mednarodna ornitološka revija za jugovzhodno Evropo in vzhodno mediteransko regijo (številka: 110-111, 2002)
  Duplar Columba oenas (številka: 113-114, 2002)
  Moškatna bleščavka Cairina moschata (številka: 113-114, 2002)
  Acrocephalus - short-term journal program (številka: 113-114, 2002)
  Night heron Nycticorax nycticorax (številka: 113-114, 2002)
 24. 2003
   61

  številka: 116 (2003)
  številka: 117 (2003)
  številka: 118 (2003)
  številka: 119 (2003)
  Nagrada Zlati legat 2002 (številka: 116, 2003)
  Žerjav Grus grus & togotnik Philomachus pugnax (številka: 116, 2003)
  Lesser grey shrike Lanius minor (številka: 116, 2003)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 116, 2003)
  Baillon's crake Porzana pusilla on the lower Neretva river (številka: 116, 2003)
  Bobnarica Botaurus stellaris (številka: 116, 2003)
  In memoriam: dr. Sergej Dimitrijevič Matvejev, 1913-2003 (številka: 116, 2003)
  Spitzenberger, F. (2001): Die Säugetiere Österreichs - Grünne Reihe des Bundes-ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwitschaft,Bd. 13, Graz (številka: 116, 2003)
  Rožnati škorec Sturnus roseus (številka: 116, 2003)
  V spomin: Pogled na ornitološko delo dr. Sergeja D. Matvejeva (1913-2003) v Sloveniji (številka: 116, 2003)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na reki Dravi v zimi 1995/96 (Slovenija) (številka: 116, 2003)
  Prezimovanje velikega škurha Numenius arquata, pribe Vanellus vanellus in liske Fulica atra na Kolanskem blatu (otok Pag, Hrvaška) (številka: 116, 2003)
  Novosti pri reviji Acrocephalus (številka: 116, 2003)
  Kanja Buteo buteo (številka: 116, 2003)
  Recent observations on the griffon vulture Gyps fulvus in the Paklenica national park (Croatia) (številka: 116, 2003)
  Jezerski martinec Tringa stagnatilis (številka: 117, 2003)
  Merila (številka: 117, 2003)
  Podhujka Caprimulgus europaeus (številka: 117, 2003)
  Navadna čigra Sterna hirundo (številka: 117, 2003)
  Kanja Buteo buteo (številka: 117, 2003)
  Polarni slapnik Gavia arctica (številka: 117, 2003)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 117, 2003)
  Črnovratni ponirek Podiceps nigricollis & Kostanjevka Aythya nyroca (številka: 117, 2003)
  Slovensko poimenovanje tipov ptičjih mladičev (številka: 117, 2003)
  Nevestica Aix sponsa (številka: 117, 2003)
  Golden eagle Aquila chrysaetos (številka: 117, 2003)
  Duplinska kozarka Tandorna tandorna (številka: 117, 2003)
  Vrtni strnad Emberiza hortulana (številka: 117, 2003)
  Velikost legla, velikost jajc in fenologija prihoda na gnezdišče pri navadni čigri Sterna hirundo v SV Sloveniji (številka: 117, 2003)
  Peščenec Calidris alba (številka: 118, 2003)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (številka: 118, 2003)
  Duplinska kozarka Tadorna tadorna (številka: 118, 2003)
  Žerjav Grus grus (številka: 118, 2003)
  Ferruginous duck Aythya nyroca breeding population development and habitat selection at Durankulak lake, Bulgaria (številka: 118, 2003)
  So prerokbe v varstvu narave še plod znanstvenih raziskav? (številka: 118, 2003)
  Čuk Athenenoctua (številka: 118, 2003)
  Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih (SV Slovenija) (številka: 118, 2003)
  Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih in nekaterih drugih objektih SV Slovenije (številka: 118, 2003)
  Rubrika Iz ornitološke beležnice - zgodovina, poslanstvo in perspektive (številka: 119, 2003)
  Menišček Parus ater (številka: 119, 2003)
  Brkata sinica Panurus biarmicus (številka: 119, 2003)
  Rjavi lunj Circus aeruginosus & kragulj Accipiter gentilis (številka: 119, 2003)
  Mali škurh Numenius phaeopus (številka: 119, 2003)
  Veliki srakoper Lanius excubitor (številka: 119, 2003)
  Fenologija in številčnost galebov Laridae na območju južne Dalmacije (Hrvaška) (številka: 119, 2003)
  Rdeča lastovka Hirundo daurica (številka: 119, 2003)
  Labod grbec Cygnus olor (številka: 119, 2003)
  Čebelar Merops apiaster (številka: 119, 2003)
  Late nesting of the common swift Apus apus and the pallid swift Apus pallidus in Bulgaria (številka: 119, 2003)
  Gozdni jereb Bonasa bonasia (številka: 119, 2003)
  Lesna sova Strix aluco (številka: 119, 2003)
  Progastorepi kljunač Limosa lapponica (številka: 119, 2003)
  Čoketa Gallinago media (številka: 119, 2003)
  Kragulji orel Hieraaetus fasciatus (številka: 119, 2003)
  Population dynamics of scops owl Otus scops at Ljubljansko barje (central Slovenia) (številka: 119, 2003)
  Pegasta sova Tyto alba (številka: 119, 2003)
  Mokož Rallus aquaticus (letnik: št. 116, 2003)
 25. 2004
   53

  številka: 120 (2004)
  številka: 121 (2004)
  številka: 122 (2004)
  številka: 123 (2004)
  Redke vrste gnezdečih ptic v Sloveniji (številka: 120, 2004)
  Mandarinka Aix galericulata (številka: 120, 2004)
  Razprava: Komentar na prispevek Trebar, T. (2003): Gosja raca, Chenonetta jubata. - Acrocephalus 24 (118): 110. (številka: 120, 2004)
  Mandarinka Aix galericulata (številka: 120, 2004)
  Skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris (številka: 120, 2004)
  Ustvarjalci revije Acrocephalus skozi njeno 25-letno zgodovino (1980-2004) (številka: 120, 2004)
  Ptice na hmeljiščih v Spodnji Savinjski dolini (številka: 120, 2004)
  Kragulji orel Hieraaetus fasciatus (številka: 120, 2004)
  Planinski hudournik Tachymarptis melba (številka: 120, 2004)
  Observations on breeding and nonbreeding birds in the Central Fore-Balkan, northern Bulgaria (številka: 120, 2004)
  Vranjek Phalacrocorax aristotelis (številka: 120, 2004)
  Čapljica Ixobrychus minutus (številka: 120, 2004)
  Hudournik Apus apus (številka: 120, 2004)
  Akcijski načrt za varstvo ruševca Tetrao tetrix na območju Košenjaka (SSV Slovenija) (številka: 121, 2004)
  Breeding of dalmatian pelican Pelecanus crispus on Skadar Lake (številka: 121, 2004)
  Monitoring the Austrian relict population of European roller Coracias garrulus (številka: 121, 2004)
  Trinajst let popisov kosca Crex crex na Cerkniškem jezeru (Slovenija) (številka: 121, 2004)
  Beloglavi jastreb Gyps fulvus (številka: 121, 2004)
  New data on breeding of alpine chough Pyrrhocorax graculus in caves in Bosnia and Herzegovina (številka: 121, 2004)
  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in njegovih 25 let (številka: 121, 2004)
  Pregled pojavljanja tujerodnih rac v Sloveniji (številka: 121, 2004)
  Changes of breeding numbers and habitat of Eurasian spoonbill Platalea leucorodia in Vojvodina (N Serbia) (številka: 121, 2004)
  Trinajst let popisov kosca Crex crex na Cerkniškem jezeru (Slovenija) (številka: 121, 2004)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 122, 2004)
  Veliki skovik Otus scops (številka: 122, 2004)
  Aprocta sp. (Aproctoidea, Nematoda) found in the great tit Parus major in Slovenia (številka: 122, 2004)
  Odnos ljudi do zlatovranke Coracias garrulus na posebnem območju varstva (SPA) "Doli Slovenskih goric" (številka: 122, 2004)
  Travniški vrabec Passer hispaniolensis (številka: 122, 2004)
  Contribution to the knowledge of avifauna of Karacadag, south-eastern Anatolia (Turkey) (številka: 122, 2004)
  Ornithology and bird protection in Bosnia and Herzegovina (številka: 122, 2004)
  Čapljica Ixobrychus minutus (številka: 122, 2004)
  Škrjančar Falco subbuteo (številka: 122, 2004)
  Žerjav Grus grus (številka: 122, 2004)
  Čoketa Gallinago media (številka: 122, 2004)
  Mali galeb Larus minutus (številka: 123, 2004)
  Numbers and local movements of pygmy cormorants Phalacrocorax pygmeus wintering in Belgrade (številka: 123, 2004)
  Populacijski trend in izbor gnezditvenega habitata pribe Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju (številka: 123, 2004)
  Čebelar Merops apiaster (številka: 123, 2004)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 123, 2004)
  Prehranjevalna dinamika in pojav znotrajvrstnega kleptoparazitizma v koloniji navadne čigre Sterna hirundo na Ptujskem jezeru (SV Slovenija) (številka: 123, 2004)
  Italijanski vrabec Passer X italiae (številka: 123, 2004)
  Zooarheološke najdbe ptic na koliščarskih naselbinah na Ljubljanskem barju (številka: 123, 2004)
  Nove knjige (številka: 123, 2004)
  Acrocephalus na pohodu - tretji del (številka: 123, 2004)
  Črnočeli srakoper Lanius minor (številka: 123, 2004)
  Pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus (številka: 123, 2004)
  Kragulj Accipiter gentilis (številka: 123, 2004)
  Ticks (Acarina: Ixodidae) on birds in Slovenia (številka: 123, 2004)
  Nove knjige (št 122, 2004)
 26. 2005
   58

  številka: 124 (2005)
  številka: 125 (2005)
  številka: 126 (2005)
  številka: 127 (2005)
  Populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju upada zaradi zgodnje košnje in uničevanja ekstenzivnih travnikov (številka: 124, 2005)
  Planinska pevka - Prunella collaris (številka: 124, 2005)
  A new breeding site of the rook Corvus frugilegus in south-eastern Anatolia (Turkey) (številka: 124, 2005)
  Ščinkavec - Fringilla coelebs (številka: 124, 2005)
  Triprsti detel Picoides tridactylus (številka: 124, 2005)
  Size and distribution of breeding colonies of grey heron Ardea cinerea in lowland Croatia (številka: 124, 2005)
  Kragulj Accipiter gentilis in kozača Strix uralensis (številka: 124, 2005)
  Frequency, density and numbers of some breeding birds in the south part of Kresna George (SW Bulgaria) (številka: 124, 2005)
  Sršenar - Pernis apivorus (številka: 124, 2005)
  Mala uharica Asio otus (številka: 124, 2005)
  Veliki žagar - Mergus merganser (številka: 124, 2005)
  Plevica Plegadis Falcinellus (številka: 124, 2005)
  The presence of the dalmatian pelican Pelecanus crispus on Ulcinj saltpans (Montenegro) (številka: 124, 2005)
  Navadna čigra Sterna hirundo (številka: 124, 2005)
  Rjavi škarnik - Milvus milvus (številka: 124, 2005)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 124, 2005)
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos (številka: 124, 2005)
  Liska Fulica atra (številka: 125, 2005)
  Planinski vrabec Montifringilla nivalis (številka: 125, 2005)
  Divji petelin Tetrao urogallus (številka: 125, 2005)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji (številka: 125, 2005)
  The recent status of breeding bird communities of Srebarna biosphere reserve (NE Bulgaria) (številka: 125, 2005)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 125, 2005)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 125, 2005)
  Ornitološke taksonomske novosti (številka: 125, 2005)
  Ribji orel Pandion haliaetus (številka: 125, 2005)
  Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005 (številka: 125, 2005)
  Long-legged buzzard (številka: 125, 2005)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji (številka: 126, 2005)
  Črnovrati ponirek Podiceps nigricollis (številka: 126, 2005)
  Črnovrati ponirek Podiceps nigricollis (številka: 126, 2005)
  Srednji detel Dendrocopos medius (številka: 126, 2005)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 126, 2005)
  Probable new breeding sites of booted eagle Hieraaetus pennatus in Vojvodina (N Serbia) (številka: 126, 2005)
  Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca Crex crex v Sloveniji leta 2004 (številka: 126, 2005)
  Gnezditvena ekologija malega deževnika (Charadius dubius) v Ljubljanski kotlini (številka: 126, 2005)
  Sombre Tit Parus lugubris in Serbia and Montenegro (številka: 126, 2005)
  Repaljščica Saxicola rubetra (številka: 126, 2005)
  Žalobna sinica Parus lugubris (številka: 126, 2005)
  Krivokljun Loxia curvirostra (številka: 126, 2005)
  Fenologija vodnih ptic na Žovneškem jezeru (Spodnja Savinjska dolina, osrednja Slovenija) (številka: 126, 2005)
  Črnoglavi galeb Larus melanocephalus (številka: 127, 2005)
  Reglja Anas querquedula (številka: 127, 2005)
  Lesna sova Strix aluco in veliki skovik Otus scops (številka: 127, 2005)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 127, 2005)
  Sezonska dinamika števila sivih čapelj Ardea cinerea ob reki Savinji med Celjem in Zidanim Mostom (SV Slovenija) (številka: 127, 2005)
  Velika bela čaplja Egretta alba (številka: 127, 2005)
  Veliki škurh Numenius arquata (številka: 127, 2005)
  Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 127, 2005)
  Razprava: komentar na članek Mihelič, t. & Genero, F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79 (številka: 127, 2005)
  Sloka Scolopax rusticola in Pegasta sova Tyto alba guttata (številka: 127, 2005)
  Drugo opazovanje plamenca Phoenicopterus ruber roseus v Sloveniji (številka: 127, 2005)
  Tengmalm's owl Aegolius funereus found in bare karst area of Pag island (N Dalmatia, Croatia) (številka: 127, 2005)
  Mala uharica Asio otus (letn. 26, 2005)
 27. 2006
   57

  številka: 128/129 (2006)
  številka: 130/131 (2006)
  Red-footed falcon falco vespertinus breeding in magpie's Pica pica nest built a pylon (številka: 128/129, 2006)
  Hidden leks in the yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus? (številka: 128/129, 2006)
  Nova opazovanja selitve ujed na Volovji rebri (J Slovenija) (številka: 128/129, 2006)
  Južna postovka Falco naumanni (številka: 128/129, 2006)
  Rjavi lunj Circus aeruginosus (številka: 128/129, 2006)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 128/129, 2006)
  Zlatovranka Coracias garrulus (številka: 128/129, 2006)
  Evidence for the regular spring and autumn migration of terek sandpiper Xenus cinereus along the western black sea coast (številka: 128/129, 2006)
  Srednji detel Dendrocopus medius (številka: 128/129, 2006)
  Strong agonistic reaction of territorial male blackbird Turdus merula against its self-image (številka: 128/129, 2006)
  Brezovček Carduelis flammea (številka: 128/129, 2006)
  The number of Spanish sparrow Passer hispaniolensis nests in the Neretva delta (S Dalmatia, Croatia) (številka: 128/129, 2006)
  New data on the birds of Ponor mountains, (W Bulgaria) (številka: 128/129, 2006)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 128/129, 2006)
  A recent evidence of the spring migration of mediterranean shearwater Puffinus yelkouan along the Bulgarian black sea coast (številka: 128/129, 2006)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 128/129, 2006)
  Siva pastirica Motacilla cinerea (številka: 128/129, 2006)
  Rumeni vrtnik Hippolais icterina (številka: 128/129, 2006)
  Ali je vzrok upada populacije jerebice Perdix perdix v Sloveniji prikrita kompeticija s fazanom Phasianus colchicus? (številka: 128/129, 2006)
  Field observations of the Sichuan wood owl Strix uralensis davidi in western China (številka: 128/129, 2006)
  Birds in the diet of barn owl Tyto alba in SE Bulgaria (številka: 128/129, 2006)
  Izmirski gozdomec Halcyon smyrnensis (številka: 128/129, 2006)
  The ferruginous duck Aythya nyroca as a potential indicator species for tracking ecological changes at the Srebarna lake managed reserve (NE Bulgaria) (številka: 128/129, 2006)
  Mala tukalica Porzana parva (številka: 128/129, 2006)
  Razprava: Komentar na članek Mihelič, T. & Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79 (številka: 128/129, 2006)
  Škrlatec Carpodacus erythrinus (številka: 128/129, 2006)
  Some new findings pigmy owl Glaucidium passerinum and tengmalm's owl Aegolius funereus in western and southern Bulgaria (številka: 128/129, 2006)
  Prosnik Saxicola torquata (številka: 128/129, 2006)
  Population development, nest site selection and conservation measures for white stork Ciconia ciconia along the lower Tamiš River (Vojvodina, N Serbia) (številka: 128/129, 2006)
  First data on the breeding od fieldfare Turdus pilaris in Bosnia and Herzegovina (številka: 128/129, 2006)
  A short review of the status of bonnelli's eagle Hieraaetus fasciatus in Bulgaria (številka: 128/129, 2006)
  Rožnati škorec Sturnus roseus (številka: 128/129, 2006)
  A preliminary assessment of the ornithological importance of Livanjsko polje (Cetina river basin, Bosnia and Herzegovina) (številka: 128/129, 2006)
  Planinski vrabec Montifringilla nivalis (številka: 128/129, 2006)
  Črnočeli srakoper Lanius minor (številka: 130/131, 2006)
  Feldner, J., Rass, P., W. Wagner, S., Malle, G., Buscenreiter, R. K., Wiedner P. & Probst, R. (2006): Avifavna Kärntens, Die Brutvögel. (številka: 130/131, 2006)
  Mali škurh Numenius phaeopus (številka: 130/131, 2006)
  New data on the lice (Phthiraptera) of some birds in northern Dobrogea (Romania) (številka: 130/131, 2006)
  Nevestica Aix sponsa (številka: 130/131, 2006)
  Srednji detel Dendrocopos medius (številka: 130/131, 2006)
  Soimenski, nominaten ali nominotipski? - prispevek k sistematskemu poimenovanju (številka: 130/131, 2006)
  The breeding of pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus in Montenegro (številka: 130/131, 2006)
  Čuk Athene noctua (številka: 130/131, 2006)
  Velika uharica Bubo bubo (številka: 130/131, 2006)
  Travniški vrabec Passer hispaniolensis (številka: 130/131, 2006)
  Prehrana lesne sove Strix aluco na Kozjanskem (V Slovenija) (številka: 130/131, 2006)
  Tržaški zaliv - mednarodno morsko območje IBA / SPA? (številka: 130/131, 2006)
  Citronasta pastirica Motacilla citreola (številka: 130/131, 2006)
  In memoriam: Prof dr Jozsef Mikuska, 1942-2006 (številka: 130/131, 2006)
  Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (Slovenija) med leti 2002 in 2005 (številka: 130/131, 2006)
  The first record of African Spoonbill Platalea alba in Croatia (številka: 130/131, 2006)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji (številka: 130/131, 2006)
  Mali žagar Mergellus albellus (številka: 128-129, 2006)
  Pegam Bombycilla garrulus (številka: 128-129, 2006)
  Rock partridge Alectoris graeca (številka: 128-129, 2006)
 28. 2007
   69

  številka: 132 (2007)
  številka: 133 (2007)
  številka: 134 (2007)
  številka: 135 (2007)
  Large scale migration of red-footed Falcon Falco vespertinus over Kaliakra (NE Bulgaria) (številka: 132, 2007)
  Poljska vrana Corvus frugilegus ponovno gnezdi v Sloveniji (številka: 132, 2007)
  Indeksirana resnica (številka: 132, 2007)
  Population development of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in Bulgaria in the period from 1977 to 2005 (številka: 132, 2007)
  Veliki prodnik Calidris canutus (številka: 132, 2007)
  Zelenonogi martinec Tringa nebularia (številka: 132, 2007)
  Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia) (številka: 132, 2007)
  Kaspijska čigra Sterna caspia (številka: 132, 2007)
  Smrdokavra Upupa epops (številka: 132, 2007)
  Bela pastirica Motacilla alba yarrelli (številka: 132, 2007)
  Belovrati muhar Ficedula albicollis & pogorelček Phoenicurus phoenicurus (številka: 132, 2007)
  Rumeni vrtnik Hippolais icterina (številka: 132, 2007)
  Križanec sivke in kostanjevke (številka: 132, 2007)
  The breeding of White-backed Woopecker Dendrocopos leucotos on mount Lisina near Mrkonjić-Grad (Bosnia and Herzegovina) (številka: 132, 2007)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji (številka: 132, 2007)
  Ščinkavec Fringilla coelebs (številka: 132, 2007)
  Rjavi škarnik & Milvus milvus & sršenar Pernis apivorus (številka: 132, 2007)
  Yellow-legged gull Larus michahellis in the Sečovlje saltpans (SW Slovenia) - abundance, age distribution and habitat preference in post-breeding period in july 2003 (številka: 133, 2007)
  Črna štorklja Ciconia nigra (številka: 133, 2007)
  Veliki klinkač Aquila clanga & Zlata prosenka Pluvialis apricaria (številka: 133, 2007)
  Delež levcistične oblike 'immutabilis' laboda grbca Cygnus olor v prezimujoči subpopulaciji na Zbiljskem jezeru (osrednja Slovenija) (številka: 133, 2007)
  Skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris (številka: 133, 2007)
  Srednji detel Dendrocops medius (številka: 133, 2007)
  Je pomembno! (številka: 133, 2007)
  Rast mladičev repaljščice Saxicola rubetra na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija) (številka: 133, 2007)
  Plavček Parus caeruleus (številka: 133, 2007)
  Črna čigra Chidonias niger (številka: 133, 2007)
  Ribji orel Pandion haliaetus (številka: 133, 2007)
  A review of the observations of great spotted cuckoo Clamator glandarius in Bulgaria in 2006 and 2007 (številka: 133, 2007)
  Hribska listnica Phylloscopus bonelli (številka: 133, 2007)
  Habitat, vegetation and land management of corncrake Crex crex breeding sites in Carnia (Friuli-Venezia Giulia, NE Italy) (številka: 133, 2007)
  Kosec Crex crex (številka: 133, 2007)
  Čapljica Ixobrychus minutus (številka: 133, 2007)
  Zvonec Bucephala clangula (številka: 133, 2007)
  Kozica Gallinago gallinago (številka: 134, 2007)
  Rumena pastirica Motacila flava (številka: 134, 2007)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 134, 2007)
  Bobnarica Botaurus stellaris, čapljica Ixobrychus minutus (številka: 134, 2007)
  Problematika ohranjanja habitata divjega petelina Tetrao urogallus na Menini (osrednja Slovenija) in vpliv pašništva (številka: 134, 2007)
  Study on the habitat selection by birds in mature and over-mature Macedonian Pine Pinus peuce forests in Pirin national park (SW Bulgaria) (številka: 134, 2007)
  Šoja Garrulus glandarius (številka: 134, 2007)
  Triprsti detel Picoides tridactylus (številka: 134, 2007)
  In dubio pro natura (številka: 134, 2007)
  Mali sokol Falco colombarius (številka: 134, 2007)
  Čopasta čaplja Ardeola ralloides (številka: 134, 2007)
  Novi podatki o pojavljanju kotorne (Alectoris graeca na Volovji rebri (J Slovenija) (številka: 134, 2007)
  Planinska pevka Prunella collaris (številka: 134, 2007)
  Šmarnica Phoenicurus ochruros (številka: 135, 2007)
  Mali sokol Falco columbarius (številka: 135, 2007)
  Velika uharica Bubo bubo & Veliki skovik Otus scops (številka: 135, 2007)
  Zlatouhi ponirek Podiceps auritus (številka: 135, 2007)
  Pregled vodnih ptic Blejskega in Bohinjskega jezera ter jezera HE Moste (Gorenjska, SZ Slovenija) (številka: 135, 2007)
  Nagrada Zlati legat 2006 (številka: 135, 2007)
  Distribution, numbers and habitat of pigmy owl Glaucidium passerinum in Rhodopes Mts (S Bulgaria) (številka: 135, 2007)
  Triprsti detel Picoides tridactylus (številka: 135, 2007)
  Sloka Scolopax rusticula (številka: 135, 2007)
  New data on the avifauna of Čulišićke bare wetland area in Krka National park (Croatia) (številka: 135, 2007)
  V spomin: prof. dr. Andrej O. Župančič, 1916-2007 (številka: 135, 2007)
  Kmetijsko okoljska politika na pragu pomembne odločitve; ali morda že čez? (številka: 135, 2007)
  Čopasti ponirek Podiceps cristatus (številka: 135, 2007)
  Sokol selec Falco peregrinus (številka: 135, 2007)
  Rdečegrli slapnik Gavia stellata (številka: 135, 2007)
  Bela štorklja Ciconia ciconia (številka: 135, 2007)
  Mali orel Hieraaetus pennatus (številka: 135, 2007)
  Pojavljanje sokola selca Falco peregrinus in kragulja Accipiter gentilis v Ljubljani (številka: 135, 2007)
 29. 2008
   46

  številka: 136 (2008)
  številka: 137 (2008)
  številka: 138/139 (2008)
  Črna štorklja (številka: 134, 2008)
  Veliki žagar Mergus merganser (številka: 136, 2008)
  Duplinska kozarka Tadorna tadorna (številka: 136, 2008)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji (številka: 136, 2008)
  Novi podatki o pojavljanju ščinkavcev (Fringillidae) na širšem območju Volovje rebri (JZ Slovenija) (številka: 136, 2008)
  Ornithological observations (2003-2007) from Albania (številka: 136, 2008)
  Ekološke zahteve črnočelnega srakoperja Lanius minor v gnezditvenem habitatu na Šentjernejskem polju (JV Slovenija) (številka: 136, 2008)
  Observations of the common rosefinch Carpodacus erythrinus in Bulgaria in 2006 and 2007 (številka: 136, 2008)
  Survey of scops Owl Otus scops on the high karst grasslands of Snežnik plateau (southern Slovenia) (številka: 136, 2008)
  Nenavadni vedenjski vzorec pinož Fringilla montifringilla med skupinskim prehranjevanjem na gozdnih tleh (številka: 136, 2008)
  Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju (številka: 136, 2008)
  How to implement the European birds directive? (številka: 136, 2008)
  Turška grlica Streptopelia decaocto (številka: 136, 2008)
  Veliki srakoper Lanius exubitor & Siva vrana Corvus corone cornix (številka: 136, 2008)
  Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja (številka: 136, 2008)
  How many birds migrate over the Adriatic sea? (številka: 136, 2008)
  Mali strnad Emberiza pusilla (številka: 136, 2008)
  Rumena pastirica Motacilla flava (številka: 137, 2008)
  Gozdni jereb Bonasa bonasia (številka: 137, 2008)
  Čopasta čaplja Ardeola ralloides (številka: 137, 2008)
  Šmarnica Phoenicurus ochruros & skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris (številka: 137, 2008)
  Nagrada Zlati legat 2007 (številka: 137, 2008)
  Some notes on the winter diet and feeding behaviour of the rock bunting Emberiza cia in southern Montenegro (številka: 137, 2008)
  Breeding success of lesser kestrel Falco naumanni breeding in nest boxes and other sites in urban areas in southern Italy (številka: 137, 2008)
  Rumenoglavi kraljiček Regulus regulus (številka: 137, 2008)
  Ostroglež Calcarius lapponicus (številka: 137, 2008)
  Kvakač Nycticorax nycticorax (številka: 137, 2008)
  Črnočeli srakoper Lanius minor (številka: 137, 2008)
  Gnezditveni uspeh kmečke lastovke Hirudo rustica v hlevih z različnimi rejnimi živalmi in v opuščenih hlevih v Halozah (SV Slovenija) (številka: 137, 2008)
  The first record of use of a nest box by hoopoe Upupa epops in Israel (številka: 137, 2008)
  Status of the masked shrike Lanius nubicus in Bulgaria (številka: 137, 2008)
  Južna postovka Falco naummanni & črna štorklja Ciconia nigra (številka: 137, 2008)
  Strmoglavec Morus bassanus - nova vrsta v avifavni Slovenije (številka: 138/139, 2008)
  Plevelna trstnica Acrocephalus agricola (številka: 138/139, 2008)
  New data on the diet of white stork Ciconia ciconia in Calabria (Southern Italy) (številka: 138/139, 2008)
  Črnočeli srakoper Lanius minor (številka: 138/139, 2008)
  Ocena velikosti populacije neteritorialnih krokarjev Corvus corax v Sloveniji (številka: 138/139, 2008)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji (številka: 138/139, 2008)
  Popis gnezdeče populacije postovk Falco tinnunculus v Ljubljani in značilnosti njenih gnezdišč v letu 2007 (številka: 138/139, 2008)
  Vplivi izbruha aviarne influence na odnos študentov do ptic (številka: 138/139, 2008)
  High-altitude records of the great grey shrike Lanius excubitor in Bulgaria during migration and winter (številka: 138/139, 2008)
  Dynamics of the departure of magpies Pica pica at a communal roost-site in Sofia (W Bulgaria) (številka: 138/139, 2008)
  Triprsti detel Picoides tridactylus (številka: 138-139, 2008)
 30. 2009
   39

  številka: 140 (2009)
  številka: 141/142/143 (2009)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 140, 2009)
  Vpliv načinov gospodarjenja s travišči na ptice gnezdilke Ljubljanskega barja (osrednja Slovenija) (številka: 140, 2009)
  Stepski lunj Circus macrourus (številka: 140, 2009)
  Mala uharica Asio otus (številka: 140, 2009)
  Insects in the white stork Ciconia ciconia diet as indicators of its feeding conditions (številka: 140, 2009)
  Zlatovranka Coracias garrulus (številka: 140, 2009)
  Šoja Garrulus glandarius (številka: 140, 2009)
  First record of Richard's pipit Anthus richardi in Slovenia (številka: 140, 2009)
  Brškinka Cisticola juncidis (številka: 140, 2009)
  Status of the gannet Morus bassanus in the Black sea region (E Bulgaria) (številka: 140, 2009)
  Škrlatec Carpodacus erythrinus (številka: 140, 2009)
  Žerjav Grus grus (številka: 140, 2009)
  Interactions between fish resources and cormorants Phalacrocorax carbo in the Grado and Marano lagoon (NE Italy) (številka: 140, 2009)
  Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008 (številka: 141/142/143, 2009)
  Seznam ptic, ugotovljenih na območju zadrževalnika Medvedce (SV Slovenija) (številka: 141/142/143, 2009)
  Rjasta kozarka Tandorna ferruginea (številka: 141/142/143, 2009)
  Črni škarnik Milvus migrans (številka: 141/142/143, 2009)
  Gnezdilke kopenskega dela zadrževalnika Medvedce (SV Slovenija) (številka: 141/142/143, 2009)
  Žvižgavka Anas penelope (številka: 141/142/143, 2009)
  Črna raca Melanitta nigra (številka: 141/142/143, 2009)
  Sivi galeb Larus canus & rjavi galeb L. fuscus fuscus (številka: 141/142/143, 2009)
  Sokol plenilec Falco cherrug (številka: 141/142/143, 2009)
  Siva čaplja Ardea cinera & rjava čaplja A. purpurea (številka: 141/142/143, 2009)
  Najdbe obročkanih ptičev na zadrževalniku Medvedce in okolici (SV Slovenija) (številka: 141/142/143, 2009)
  Rjavi lunj Circus (številka: 141/142/143, 2009)
  Rdečenoga postovka Falco vespertinus (številka: 141/142/143, 2009)
  Sabljarka Recurvirostra avosetta (številka: 141/142/143, 2009)
  Mokož Rallus aquaticus (številka: 141/142/143, 2009)
  Črni škarnik Milvus migrans & krokar Corvus corax (številka: 141/142/143, 2009)
  Kaspijska čigra Hydroprogne caspia (številka: 141/142/143, 2009)
  Naravovarstveno vrednotenje avifavne območja zadrževalnika Medvedce (SV Slovenija) in dejavniki ogrožanja (številka: 141/142/143, 2009)
  Močvirska uharica Asio flammeus (številka: 141/142/143, 2009)
  Jezerski martinec Tringa stagnatilis (številka: 141/142/143, 2009)
  Zadrževalnik Medvedce v mreži evropskih mokrišč - danes in jutri (številka: 141/142/143, 2009)
  Mala tukalica Porzana parva (številka: 141/142/143, 2009)
  Brkata sinica Panurus biarmicus (številka: 141/143, 2009)
  Rdečegrla cipa Anthus cervinus (številka: 141/143, 2009)
 31. 2010
   34

  številka: 144 (2010)
  številka: 145/146 (2010)
  številka: 147 (2010)
  First breeding record of the syrian woodpecker Dendrocopos syriacus in Bosnia and Herzegovina with a reference to its present satus (številka: 144, 2010)
  Slovenska ornitologija - včeraj, danes in jutri (številka: 144, 2010)
  Changes in the diet composition of pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus on Skadar lake (southern Montenegro) (številka: 144, 2010)
  Breeding birds of shelterbelts near Sombor (NW Serbia) (številka: 144, 2010)
  Južni sokol Falco biarmicus (številka: 144, 2010)
  Veliki prodnik Calidis canutus & ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus (številka: 144, 2010)
  Številčnost in razširjenost izbranih gnezdilk struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij (številka: 144, 2010)
  Rdečegrli slapnik Gavia stellata (številka: 144, 2010)
  Prvo opazovanje rdečevrate gosi Branta ruficollis v Sloveniji (številka: 144, 2010)
  Kozica Gallinago gallinago (številka: 144, 2010)
  Gnezditvena gostota velikega skovika Otus scops v naseljih otoka Brača (srednja Dalmacija) (številka: 144, 2010)
  The distribution of breeding birds in the Küçük Menderes delta in western Turkey (številka: 145/146, 2010)
  Kanja Buteo buteo (številka: 145/146, 2010)
  Opažanja velikih jat krokarjev Corvus corax na Pokojiški planoti (osrednja Slovenija) (številka: 145/146, 2010)
  Taščična penica Sylvia cantillans (številka: 145/146, 2010)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji (številka: 145/146, 2010)
  Planinski orel Aquila chrysaetos (številka: 145/146, 2010)
  Dolgorepka Aegithalos caudatos (številka: 145/146, 2010)
  Mala uharica Asio otus (številka: 145/146, 2010)
  Rjavi srakoper Lanius collurio (številka: 145/146, 2010)
  Rjava cipa Anthus campestris (številka: 145/146, 2010)
  Nest-site characteristics and breeding density of magpie Pica pica in Sombor (NW Serbia) (številka: 145/146, 2010)
  The diet of a lesser spotted eagle Aquila pomarina family in SE Bulgaria (številka: 145/146, 2010)
  Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) - the first confirmed bottleneck site in Slovenia (številka: 145/146, 2010)
  Rdečegrla cipa Anthus cervinus (številka: 145/146, 2010)
  Population dynamics of the White stork Ciconia ciconia in Slovenia between 1999 and 2010 (številka: 145/146, 2010)
  Rdečenoga postovka Falco vespertinus (številka: 145/146, 2010)
  Močvirska uharica Asio flammeus (številka: 145/146, 2010)
  Čopasti ponirek Podiceps cristatus (številka: 145/146, 2010)
  Important bird areas in Macedonia (številka: 147, 2010)
  Review of the references on birds of Macedonia (številka: 147, 2010)
 32. 2011
   58

  številka: 148/149 (2011)
  številka: 150/151 (2011)
  Sršenar Pernis apivorus (številka: 148/149, 2011)
  Rdečegrla cipa Anthus cervinus (številka: 148/149, 2011)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2011 v Sloveniji (številka: 148/149, 2011)
  Sivka Aythya ferina in kostanjevka A. nyroca (številka: 148/149, 2011)
  Zlatouhi ponirek Podiceps auritus in rdečegrli slapnik Gavia stellata (številka: 148/149, 2011)
  Krokar Corvus corax (številka: 148/149, 2011)
  Močvirski Tringa glareola in zelenonogi martinec T. nebularia (številka: 148/149, 2011)
  Južna postovka Falco naumanni (številka: 148/149, 2011)
  Kravja čaplja Bubulcus ibis (številka: 148/149, 2011)
  Sredozemski sokol Falco eleonorae (številka: 148/149, 2011)
  Sredozemski kupčar Oenanthe hispanica (številka: 148/149, 2011)
  Kravja čaplja Bubulcus ibis (številka: 148/149, 2011)
  Sredozemski viharnik Puffinus yelkouan (številka: 148/149, 2011)
  Bobnarica Botaurus stellaris (številka: 148/149, 2011)
  The impact of environmental factors on distribution of Scops Owl Otus scops in the wider area of Kras (SW Slovenia) (številka: 148/149, 2011)
  Rečni galeb Chroicocephalus ridibundus (številka: 148/149, 2011)
  Characteristics of soaring birds´ spring migration over inland SE Bulgaria (številka: 148/149, 2011)
  Šmarnica Phoenicurus ochruros (številka: 148/149, 2011)
  Pojavljanje nilske gosi Alopochen aegyptiacus v Sloveniji (številka: 148/149, 2011)
  Monitoring of facultative avian scavengers on large mammal carcasses in Dinaric forest of Slovenia (številka: 148/149, 2011)
  Srednji žagar Mergus serrator (številka: 148/149, 2011)
  Mali skovik Glaucidum passerinum (številka: 148/149, 2011)
  Kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla (številka: 148/149, 2011)
  Aberrantly coloured Cory´s shearwater Calonectris diomedea offshore Chalkidiki, northern Greece (številka: 148/149, 2011)
  Opis gnezditvenega ciklusa kačarja Circaetus gallicus na dveh lokacijah v JZ Sloveniji v letih 2010 in 2011 (številka: 148/149, 2011)
  Kreheljc Anas crecca in Kostanjevka Aythya nyroca (številka: 150/151, 2011)
  Jezerski martinec Tringa stagnatilis (številka: 150/151, 2011)
  Ščinkavec Fringilla coelebs (številka: 150/151, 2011)
  Krokar Corvus corax in skobec Accipiter nisus (številka: 150/151, 2011)
  First confirmed breeding of woodcock Scolopax rusticola in Vitosha mountain (CW Bulgaria) (številka: 150/151, 2011)
  Peščenec Calidris alba (številka: 150/151, 2011)
  Puklež Lymnocryptes minimus (številka: 150/151, 2011)
  Rjavi galeb Larus fuscus (številka: 150/151, 2011)
  Sivka x Kostanjevka Aythya ferina x A. nyroca (številka: 150/151, 2011)
  Rdečegrli slapnik Gavia stellata (številka: 150/151, 2011)
  Plastic fibres cause a brood failure in a long-legged Buzzard Buteo rufinus nest (številka: 150/151, 2011)
  Rjavovrati ponirek Podiceps grisegena (številka: 150/151, 2011)
  42 let gnezdenja bele štorklje Ciconia ciconia na gnezdu v Spodnji Polskavi in analiza fenoloških podatkov (številka: 150/151, 2011)
  Rjavi škarnik Milvus milvus (številka: 150/151, 2011)
  Kodrasti pelikan Pelecanus crispus (številka: 150/151, 2011)
  Školjkarica Haematopus ostralegus (številka: 150/151, 2011)
  Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst (številka: 150/151, 2011)
  Čopasti ponirek Podiceps cristatus (številka: 150/151, 2011)
  V spomin: dr. Martin Schneider-Jacoby, 1956-2012 (številka: 150/151, 2011)
  Polojnik Himantopus himantopus (številka: 150/151, 2011)
  Beloglavi jastreb Gyps fulvus (številka: 150/151, 2011)
  Kričava čigra Sterna sandvicensis in Školjkarica Haematopus ostralegus (številka: 150/151, 2011)
  Črni martinec Tringa erythropus (številka: 150/151, 2011)
  Veliki žagar Mergus merganser (številka: 150/151, 2011)
  Pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus (številka: 150/151, 2011)
  First breeding record of free-ranging Canada goose Branta canadensis in Greece (številka: 150/151, 2011)
  Kostanjevka Aythya nyroca (številka: 150/151, 2011)
  Habitat characteristics assessment of the wetlands with breeding Ferruginous Duck Aythya nyroca and Pochard A. ferina in Bulgaria (številka: 150/151, 2011)
  Čopasta čaplja Ardoella ralloides (številka: 150/151, 2011)
  Detecting habitat changes using MODIS EVI images (številka: 150/151, 2011)
  Mali orel Aquila pennata (številka: 150/151, 2011)
 33. 2012
   46

  številka: 152/153 (2012)
  številka: 154/155 (2012)
  The Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia (številka: 152/153, 2012)
  Veliki skovik Otus scops (številka: 152/153, 2012)
  Strmoglavec Morus bassanus (številka: 152/153, 2012)
  Sredozemski sokol Falco eleonorae (številka: 152/153, 2012)
  Range expansion of the olive-tree warbler Hippolais olivetorum along the Croatian coast (številka: 152/153, 2012)
  Nove knjige (številka: 152/153, 2012)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2012 v Sloveniji (številka: 152/153, 2012)
  Čapljica Ixobrychus minutus (številka: 152/153, 2012)
  Sredozemski viharnik Puffinus yelkouan (številka: 152/153, 2012)
  Krokar Corvus corax (številka: 152/153, 2012)
  Beločela gos Anser albifrons (številka: 152/153, 2012)
  Veliki škurh Numenius arquata (številka: 152/153, 2012)
  Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (Južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010 (številka: 152/153, 2012)
  Duplar Columba oeans (številka: 152/153, 2012)
  Koconoga kanja Buteo lagopus (številka: 152/153, 2012)
  A preliminary overview of raptor monitoring in Austria (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Croatia (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Sweden (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in France (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Great Britain (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Estonia (številka: 154/155, 2012)
  An overview of monitoring for raptors in Finland (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Slovak (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Portugal (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Belarus (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Latvia (številka: 154/155, 2012)
  Nove knjige (številka: 154/155, 2012)
  Nove knjige (številka: 154/155, 2012)
  Monitoring of raptors in Norway (številka: 154/155, 2012)
  Overview of raptor monitoring in Spain (številka: 154/155, 2012)
  Overview of raptor monitoring activities in Europe (številka: 154/155, 2012)
  An overview of monitoring for raptors in Ireland (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Belgium (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of raptor monitoring in Slovenia (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Greece (številka: 154/155, 2012)
  Special issue on a preliminary inventory of monitoring for raptors in Europe (številka: 154/155, 2012)
  Raptors in Bosnia and Herzegovina development (številka: 154/155, 2012)
  An overview of the most significant recent (1990-2012) raptor monitoring studies in European Russia (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Italy (številka: 154/155, 2012)
  An overview of monitoring for raptors in Bulgaria (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary national overview of monitoring for raptors in Poland (številka: 154/155, 2012)
  An overview of monitoring for raptors in Hungary (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of monitoring for raptors in Malta (številka: 154/155, 2012)
  A preliminary overview of raptor monitoring in Georgia (številka: 154/155, 2012)
 34. 2013
   41

  številka: 156/157 (2013)
  številka: 158/159 (2013)
  Mali galeb Hydrocoleus minutus (številka: 156/157, 2013)
  Tatarska žvižgavka Netta rufina (številka: 156/157, 2013)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2013 v Sloveniji (številka: 156/157, 2013)
  Rdečegrla cipa Anthus cervinus (številka: 156/157, 2013)
  Reakcije navadne čigre Sterna hirundo in rečnega galeba Chroicocephalus ridibundus na motnje z motornimi plovili v obdobju gnezdenja (številka: 156/157, 2013)
  Stepski lunj Circus macrourus (številka: 156/157, 2013)
  Livestock depredations by large carnivores as a food source for avian scavengers (številka: 156/157, 2013)
  Gorska sinica Poecile montana in krekovt Nucifraga caryocatactes (številka: 156/157, 2013)
  Raca žličarica Anas clypeata (številka: 156/157, 2013)
  Mali galeb Hydrocoleus minutus (številka: 156/157, 2013)
  Polojnik Himantopus himantopus (številka: 156/157, 2013)
  Črnonoga čigra Gelochelidon nilotica (številka: 156/157, 2013)
  Ribji orel (številka: 156/157, 2013)
  The return of the lesser kestrel Falco naumanni as a breeding bird to Croatia (številka: 156/157, 2013)
  Veliki škurh v Sloveniji, danes in nikdar več? (številka: 156/157, 2013)
  Mala čigra Sternula albifrons (številka: 156/157, 2013)
  Rjavi Lunj (številka: 156/157, 2013)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2012 (številka: 156/157, 2013)
  Population of Tengmalm's owl Aegolius funereus in Kopaonik national park (central Serbia) (številka: 156/157, 2013)
  Beločeli deževnik Charadrius alexandrius (številka: 156/157, 2013)
  Kričava čigra Sterna sandvicensis (številka: 156/157, 2013)
  Puklež Lymnocryptes minimus (številka: 156/157, 2013)
  Velikost in razširjenost populacije velikega škurha Numenius arquata na Ljubljanskem barju v letih 2011 in 2012 (številka: 156/157, 2013)
  Mali deževnik Charadrius dubius (številka: 156/157, 2013)
  Kamenjar Arenaria interpres (številka: 156/157, 2013)
  Bobnarica Botaurus stellaris (številka: 156/157, 2013)
  Močvirska uharica Asio flammeus (številka: 156/157, 2013)
  Obročkanje ptic v Sloveniji s pregledom domačih in tujih najdb v letu 2012 (številka: 156/157, 2013)
  Labod grbec Cygnus olor (številka: 156/157, 2013)
  Bird species diversity the Mitidja plain (northern Algeria) with emphasis on the dynamics of invasive and expanding species (številka: 156/157, 2013)
  Kravja čaplja Bubulcus ibis (številka: 156/157, 2013)
  Poljska vrana Corvus frugilegus (številka: 156/157, 2013)
  Ribji galeb Larus ichthyaetus (številka: 156/157, 2013)
  Roost-site characteristics of the Mediterranean shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii along the Slovenian coast (številka: 156/157, 2013)
  Beloglavi jastreb Gyps fulvus (številka: 156/157, 2013)
  Veliki galeb Larus marinus (številka: 156/157, 2013)
  Črnoglavi galeb Larus melanocephalus (številka: 156/157, 2013)
  A sabine's gull Xema sabini in Montenegro (številka: 156/157, 2013)
  Bibliografija Acrocephalusa 2000-2013 (številka: 158/159, 2013)
 35. 2014
   16

 36. 2015
   17

  številka: 164/165 (2015)
  številka: 166/167 (2015)
  Isabelline shrike Lanius isabellinus (številka: 164/165, 2015)
  Čebelar Merops apiaster (številka: 164/165, 2015)
  Status in varstvo belohrbtega detla Dendrocopus leucotos v Sloveniji (številka: 164/165, 2015)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji (številka: 164/165, 2015)
  Trki ptic v stekleno pročelje poslovne stavbe v Ljubljani (osrednja Slovenija) jeseni 2012 (številka: 164/165, 2015)
  Ringing data and occurrence of blue tits Cyanistes caeruleus and great tits Parus major in Sombor (NW Serbia) for the period 1981-2013 (številka: 164/165, 2015)
  Veliki žagar (številka: 164/165, 2015)
  Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia) (številka: 164/165, 2015)
  Life - med življenjem in smrtjo (številka: 164/165, 2015)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2014 (številka: 164/165, 2015)
  Izbor prehranjevalnega habitata in prehrana smrdokavre Upupa epops v mozaični kulturni krajini na Goričkem (SV Slovenija) (številka: 166/167, 2015)
  Številčnost in razširjenost velikega srakoperja Lanius excubitor na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija) v zimah 2008/09, 2011/12 in 2012/13 (številka: 166/167, 2015)
  Obročkanje ptic v Sloveniji leta 2014 in rezultati prvega telemetrijskega spremljanja selitvene poti afriške selivke (številka: 166/167, 2015)
  Interesting old specimens of rare birds found in Slovenia in collection of the Universalmuseum Joanneum, Graz, Austria (številka: 166/167, 2015)
  The influx of red-footed falcons Falco vespertinus in Slovenia in spring 2015 (številka: 166/167, 2015)
 37. 2016
   16

  številka: 168/169 (2016)
  številka: 170/171 (2016)
  The proportion of cropland influences negatively the occurrence of breeding birds in an alkali grassland habitat in NV Serbia (številka: 168/169, 2016)
  Pregled pojavljanja močvirske uharice Asio flammeus v Sloveniji med letoma 1995 in 2015 ter verjetno gnezdenje v eruptivnem letu 2008 (številka: 168/169, 2016)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2015 (številka: 168/169, 2016)
  The migration of the Lesser Kestrel Falco naumanni in Eastern Europe (številka: 168/169, 2016)
  Letna dinamika, naravovarstveno vrednotenje in pregled podatkov o pojavljanju vodnih ptic na Šaleških jezerih (S Slovenija) (številka: 168/169, 2016)
  Recent data on the Danube delta (Romania) avifauna from the 2014 and 2015 summer seasons (številka: 168/169, 2016)
  Numbers, distribution and nest site characteristics of Jackdaw Corvus monedula in Slovenia and its conservation status (številka: 170/171, 2016)
  First record of Scopoli's shearwater Calonectris diomedea in Slovenia (številka: 170/171, 2016)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji (številka: 170/171, 2016)
  Wintering sites of wallcreeper Tichodroma muraria on the east Adriatic coast (številka: 170/171, 2016)
  Obročkanje belih štorkelj Ciconia ciconia v SV Sloveniji v obdobju 1984-2013 (številka: 170/171, 2016)
  Obročkanje ptic v Sloveniji leta 2015 in pojav velikih krivokljunov Loxia pytyopsittacus (številka: 170/171, 2016)
  Velikost populacije prepelice Coturnix coturnix na Ljubljanskem barju se je v dvajsetih letih zmanjšala za polovico, morda pa še za (bistveno?) več (številka: 170/171, 2016)
  The diet of the Mediterranean shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii roosting along the Slovenian coast (številka: 170/171, 2016)
 38. 2017
   17

  številka: 172/173 (2017)
  številka: 174/175 (2017)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2016 (številka: 172/173, 2017)
  Mala uharica Asio otus (številka: 172/173, 2017)
  Prehrana lesne sove Strix aluco na območju Slovenskih goric (SV Slovenija) (številka: 172/173, 2017)
  Gnezditvena gostota lesne sove Strix aluco v urbanih gozdovih Ljubljane (Osrednja Slovenija) (številka: 172/173, 2017)
  Pregled razširjenosti srednjega detla Dendrocopos medius na Krasu (Z Slovenija), rezultati prvega sistematičnega popisa in prvo zabeleženo gnezdenje vrste na tem območju (številka: 172/173, 2017)
  Gnezditveni areal, velikost populacije in populacijski trend vrtnega strnada Emberiza hortulana v Sloveniji v obdobju med letoma 1979 in 2016 (številka: 172/173, 2017)
  Pojavljanje rjave oblike samic kukavice Cuculus canorus (številka: 172/173, 2017)
  Nagrada Zlati legat 2015 (številka: 172/173, 2017)
  Occurrence of the Red Kite Milvus milvus in Slovenia (številka: 172/173, 2017)
  Poročilo o obročkanju ptic v Sloveniji v letu 2016 in pojavljanje mušje listnice Phylloscopus inornatus v 25 letih v Sloveniji (številka: 174/175, 2017)
  Environmental characteristics of shallow bottoms used by Greater Flamingo Phoenicopterus roseus in a northern Adriatic lagoon (številka: 174/175, 2017)
  Poročilo o obročkanju ptic v Sloveniji v letu 2016 in pojavljanje mušje listnice Phylloscopus inornatus v 25 letih v Sloveniji (številka: 174/175, 2017)
  Population dynamics of five riverbed breeding bird species on the lower Drava River, NE Slovenia (številka: 174/175, 2017)
  Trendi ptic kmetijske krajine na Goričkem (številka: 174/175, 2017)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji (številka: 174/175, 2017)
 39. 2018
   20

  številka: 176/177 (2018)
  številka: 178/179 (2018)
  Newton, I. (2017): Farming and Birds. HarperCollins Publishers, London. 628 strani, ISBD 978-0-00-814790-7 (številka: 176/177, 2018)
  Breeding birds in the Narta Lagoon (SW Albania) in 2016 (številka: 176/177, 2018)
  Occurrence of the Red Kite Milvus milvus in Serbia based on birds tracked by telemetry devices (številka: 176/177, 2018)
  Črna gora - referenčna vrednost za naravo (številka: 176/177, 2018)
  Prehrana sokola selca Falco peregrinus v urbanem okolju Maribora ( SV Slovenija) (številka: 176/177, 2018)
  An early and the first documented records of Citrine Wagtail Motacilla citroela in Montenegro (številka: 176/177, 2018)
  Gull attacks on migrating birds at Ada Island (S Montenegro) (številka: 176/177, 2018)
  New marine IBAs for the Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii in Slovenia (številka: 178/179, 2018)
  Sobivanje ptic in kmetijstva? (številka: 178/179, 2018)
  Poročilo o obročkanju ptic v Sloveniji v letu 2017 in kratek pregled barvnega obročkanja v obdobju 2012-2017 (številka: 178/179, 2018)
  A contribution to the knowledge of diet composition of the Barn Owl Tyto alba in the area of Pisa (Italy) (številka: 178/179, 2018)
  Little Owl Athene noctua survey in the area of Ulcinj (S Montenegro) in 2015 (številka: 178/179, 2018)
  Black Kite Milvus migrans in Slovenia - its distribution, phenology, breeding and habitat (številka: 178/179, 2018)
  Candling and field atlas of early egg development in Common Eider Somateria mollissima in the central Baltic (številka: 178/179, 2018)
  Ploskokljunec Calidris falcinellus (številka: 178/179, 2018)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2017 (številka: 178/179, 2018)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji (številka: 178/179, 2018)
  Incubation behaviour of Common Eider Somateria mollissima in the Central Baltic (številka: 178/179, 2018)
 40. 2019
   17

  številka: 180/181 (2019)
  številka: 182/183 (2019)
  37 let gnezdenja navadne čigre Sterna hirundo v Sečoveljskih solinah (številka: 180/181, 2019)
  Navadna čigra (Sterna hirundo) (številka: 180/181, 2019)
  Breeding population dynamics of Common Tern Sterna hirundo and associated gull species with overview of conservation managemant in continental Slovenia (številka: 180/181, 2019)
  Čigre (Sterninae) v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije (številka: 180/181, 2019)
  Navadna čigra (Sterna hirundo) (številka: 180/181, 2019)
  First data on breeding success of Croatian inland colonies of Common Tern Sterna hirundo (številka: 180/181, 2019)
  Area use and important areas for Common Tern Sterna hirundo inland populations breeding in Slovenia and Croatia (številka: 180/181, 2019)
  Mitochondrial DNA control region diversity in Common Terns Sterna hirundo from Slovenia and Croatia (številka: 180/181, 2019)
  Morphometry of inland Common Terns Sterna hirundo in Croatia and Slovenia (številka: 180/181, 2019)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2018 (številka: 182/183, 2019)
  PLAMENEC Phoenicopterus roseus (številka: 182/183, 2019)
  Dinamika populacije in raba habitatov pribe Vanellus vanellus v kmetijski krajini na Dravskem in Ptujskem polju (SV Slovenija) (številka: 182/183, 2019)
  Dunn P. O. & Moller A. P. (2019): Effects of Climate Change on Birds. 2nd edition. - Oxford University Press, Oxford. 287 strani. ISBN 978-0-19-882427-5 (številka: 182/183, 2019)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2098 v Sloveniji (številka: 182/183, 2019)
  Masovne erupcije sibirske podvrste krekovta Nucifraga caryocatactes macrorhynchos v Evropi in Sloveniji doslej (številka: 182/183, 2019)
 41. 2020
   1