Štirje letni časi - Poletje
Del stolpiča ljubljanske mestne hiše (v ozadju del pročelja cerkve sv. Trojice)