Štirje letni časi - Poletje
Hiši na Ciril-Metodovem trgu 6 in 7 v Ljubljani z zadnje strani