Štirje letni časi - Poletje
Eden od pomolov na ljubljanskem gradu