Jugoslavija
Murska Sobota
topografske karte razmera 1:50.000