Jugoslavija
Ptuj
topografske karte razmera 1:50.000