Jugoslavija
Maribor
topografske karte razmera 1:50.000