Jugoslavija
Karlovac
topografske karte razmera 1:50.000