V spomin razvitja zastave pev. društva "Kolo" v Trstu 21. julija 1901