Jugoslavija
Ogulin
topografske karte razmera 1:50.000