SHS država ne pozna dolžnosti, da bi za delavca skrbela! : plebiscitni plakat