Temeljni topografski načrt SR Slovenija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih