Z 10. oktobrom se konča slovensko trpljenje in teror Nemcev in renegatov!
plebiscitna nalepka