Jugoslavija
Samobor
topografske karte razmera 1:50.000