Mama, ne štimajte za Jugoslavijo, kar moram ajnrukat za kralja Petra!
plebiscitni plakat