Bom škorne nabiksov cigaro prižgav, za Jugoslavijo našo svoj glas bom oddav.
plebiscitna razglednica štev. 11 Narodnega sveta za Koroško