Janko Šlebinger (1876-1951) in Franc Simonič (1847-1919)