Kralj Matijaž
Izvirna libreta v enem dejanju
v 1868 letu