Kakovost in funkcioniranje onesnaženih vrtnih tal po remediaciji : doktorska disertacija
Quality and functioning of contaminated garden soil after remediation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih