Uporaba elektrokemijskih procesov pri remediaciji tal, onesnaženih s kovinami
doktorska disertacija
Use of elektrochemical processes for remediation of metal contaminated soil

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih