Aplikativni projekt
Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij