Raziskovalni program
Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave