Podoktorski projekt - temeljni
Ocena intratekalne tvorbe borelijskih protiteles pri bolnikih s sumom na lymsko nevroboreliozo