Temeljni projekt
Reaktivni intermediati pri transformacijah organskih spojin