Pomen alternativnih metod razkuževanja tal za razvoj arbuskularne mikorize jagode (Fragaria x ananassa Duch.) : doktorska disertacija
Importance of alternative soil disinfection for arbuscular mycorrhiza of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih