Vloga genov, vključenih v signalizacijsko pot proteinskih kinaz, pri okužbi krompirja (Solanum tuberosum L.) s krompirjevim virusom Y : doktorska disertacija
Function of protein kinase genes in signalling of potato (Solanum tuberosum L.) response to potato virus Y infection

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih