Temeljni projekt
Vloga genetskih polimorfizmov na izid zdravljenja in pojav zapletov pri otrocih z rakom