Validacija modelov za prehransko profiliranje na primeru izbranih mlečnih izdekov in podobnih živil rastlinskega izvora
doktorska disertacija (s področja prehrane)
Validation of nutrition profiling models based on selected dairy products and similar foods of plant origin

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih