Vsebnost nekaterih primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih cepljenih rastlin paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) glede na slanostni stres in gojitveno obdobje
doktorska disertacija
The contents of certain primary and secondary metabolites of grafted tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits regarding to salinity stress and growing period

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih