Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji : doktorska disertacija
Conservation genetics of brown bear (Ursus arctos L.) in Slovenia

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih