U ljetni suton
za muški sbor i bariton solo uz pratnju harfe