U ljetni suton : za muški sbor i bariton solo uz pratnju harfe