Opredelitev lastnosti nevraminidaz in hemaglutininov iz bakterij Mycoplasma canis in Mycoplasma cynos : doktorska disertacija
Characteristics of neuraminidases and haemagglutinins from bacteria Mycoplasma canis and Mycoplasma cynos

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih