Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka : doktorska disertacija
Optimising the use and operation of water reservoir and irrigation systems in case of Vogršček

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih