Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka
doktorska disertacija
Optimising the use and operation of water reservoir and irrigation systems in case of Vogršček

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih