Genetska raznolikost navadne ogrščice (Brassica napus L.) in njenih spolno kompatibilnih sorodnikov v slovenskem pridelovalnem prostoru
doktorska disertacija
Genetic diversity of rapeseed (Brassica napus L.) and its sexually compatible relatives in Slovenian production area

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih