Morfološke, termične in strukturne lastnosti sušene in kemijsko modificirane nanofibrilirane celuloze lesa iglavcev ter njen ojačitveni potencial
doktorska disertacija
Morphological, thermal and structural properties of dried and chemically derivatized nanofibrillated cellulose from softwood fibers and its reinforcing potential

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih