Morfološke, termične in strukturne lastnosti sušene in kemijsko modificirane nanofibrilirane celuloze lesa iglavcev ter njen ojačitveni potencial : doktorska disertacija
Morphological, thermal and structural properties of dried and chemically derivatized nanofibrillated cellulose from softwood fibers and its reinforcing potential

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih