Temeljni projekt
PREŽIVETJE IN ANALIZA ALTERNATIVNIH KOMBINACIJ MATERIALA KONTAKTNE POVRŠINE PRI UMETNIH KOLČNIH SKLEPIH