Temeljni projekt
Študije 3D struktur promotorskih zaporedij in njihovih interakcij z ligandi