Raziskovalni program
Sistemi odločanja v globalnem elektronskem poslovanju