Spremljanje in predvidevanje potreb po kompetencah